Sledovat
Tomáš Havlíček
Tomáš Havlíček
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz
Název
Citace
Citace
Rok
České pohraničí-bariéra nebo prostor zprostředkování?
M Jeřábek
Academia, 2004
199*2004
Religion and gender inequality: The status of women in the societies of world religions
K Klingorová, T Havlíček
Moravian Geographical Reports 23 (2), 2-11, 2015
1812015
Příspěvek k teorii polarizovaného vývoje území se zaměřením n periferní oblasti
T Havlíček, P Chromý
Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti 106 (1), 1-11, 2001
942001
Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí
T Havlíček, P Chromý, V Jančák, M Marada
Problémy periferních oblastí, 6-24, 2005
882005
Venkov–žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku
P Chromý, V Jančák, M Marada, T Havlíček
Geografie 116 (1), 23-45, 2011
85*2011
Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka
V Jančák, P Chromý, M Marada, T Havlíček, P Vondráčková
Geografie 115 (2), 207-222, 2010
782010
Regional differentiation of selected conditions for the development of human and social capital in Czechia
V Jančák, T Havlíček, P Chromý, M Marada
Geografie. Sbornik Ceske geograficke spolecnosti 113 (3), 269-284, 2008
602008
Innere und äußere Peripherie am Beispiel Tschechiens
T Havlíček, P Chromý, V Jančák, M Marada
Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 150, 299-316, 2008
582008
Religious landscape in Czechia: new structures and trends
T Havlíček, M Hupková
Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti 113 (3), 302-319, 2008
362008
Czechia: Secularisation of the religious landscape
T Havlíček
The changing religious landscape of Europe, 189-200, 2005
312005
Sacred structures in the landscape: The case of rural Czechia
T Havlíček, M Hupková
Scottish Geographical Journal 129 (2), 100-121, 2013
292013
Church-state relations in Czechia
T Havlíček
GeoJournal 67, 331-340, 2006
282006
City with or without God? Features of post-secularism in religious landscape of post-communist Prague
T Havlíček, K Klingorová
Social & Cultural Geography 19 (6), 789-811, 2018
232018
Borders in Central Europe after the Schengen agreement
T Havlíček, M Jeřábek, J Dokoupil
Springer International Publishing, 2018
232018
Space polarization and peripheral regions in Czechia
M Marada, P Chromý, V Jančák, T Havlíček
Europa XXI 15, 29-34, 2006
232006
Teorie vymezení pohraničí
T Havlíček
JEŘÁBEK, M. et al.: České pohraničí. Bariéra nebo prostor zprostředkování, 59-66, 2004
232004
Územní diferenciace v Česku
T Havlíček, M Marada
České pohraničí–bariéra nebo prostor zprostředkování, 103-114, 2004
232004
Changes in the geographical distribution of religious heterogeneity in Czechia during the transformation period
T Havlíček, M Hupková, K Smržová
AUC GEOGRAPHICA 44 (1), 31-47, 2019
162019
Pohraničí a periferie v regionálním rozvoji: příklad českého pohraničí
T Havlíček
Dissertations, UK, Praha, 2005
152005
Border and border region: theoretical aspects, identification and determination
J Dokoupil, T Havlíček
Acta Universitatis Carolinae, Geographica 37 (1), 27-44, 2002
142002
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20