Tomáš Havlíček
Tomáš Havlíček
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz
Název
Citace
Citace
Rok
České pohraničí-bariéra nebo prostor zprostředkování?
M Jeřábek, J Dokoupil, T Havlíček
Academia, 2004
146*2004
Příspěvek k teorii polarizovaného vývoje území se zaměřením n periferní oblasti
T Havlíček, P Chromý
Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti 106 (1), 1-11, 2001
772001
Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí
T Havlíček, P Chromý, V Jančák, M Marada
Problémy periferních oblastí, 6-24, 2005
682005
Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka
V Jančák, P Chromý, M Marada, T Havlíček, P Vondráčková
Geografie 115 (2), 207-222, 2010
602010
Venkov–žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku
P Chromý, V Jančák, M Marada, T Havlíček
Geografie 116 (1), 23-45, 2011
582011
Religion and gender inequality: The status of women in the societies of world religions
K Klingorová, T Havlíček
Moravian Geographical Reports 23 (2), 2-11, 2015
502015
Regional differentiation of selected conditions for the development of human and social capital in Czechia
V Jančák, T Havlíček, P Chromý, M Marada
Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti 113 (3), 269-284, 2008
492008
Innere und äussere Peripherie am beispiel Tschechiens
T Havlíček, P Chromý, V Jančák, M Marada
Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 150, 299-316, 2008
492008
Religious landscape in Czechia: new structures and trends
T Havlíček, M Hupkova
Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti 113 (3), 302-319, 2008
312008
Czechia: Secularisation of the religious landscape
T Havlíček
The changing religious landscape of Europe. Het Spinhuis, Amsterdam, 189-200, 2005
272005
Územní diferenciace v Česku
T Havlíček, M Marada
České pohraničí–bariéra nebo prostor zprostředkování, 103-114, 2004
232004
Sacred structures in the landscape: The case of rural Czechia
T Havlíček, M Hupková
Scottish Geographical Journal 129 (2), 100-121, 2013
202013
Church-state relations in Czechia
T Havlíček
GeoJournal 67 (4), 331-340, 2006
202006
Teorie vymezení pohraničí
T Havlíček
České pohraničí–bariéra nebo prostor zprostředkování, 179-186, 2004
192004
Space polarization and peripheral regions in Czechia
M Marada, P Chromý, V Jančák, T Havlíček
Europa XXI 15, 29-34, 2006
172006
Pohraničí a periferie v regionálním rozvoji: příklad českého pohraničí
T Havlíček
Dissertations, UK, Praha, 2005
142005
Borders in Central Europe after the Schengen agreement
T Havlíček, M Jeřábek, J Dokoupil
Springer International Publishing, 2018
122018
Are border regions peripheral territories
T Havlíček
Theoretical and methodological aspects of geographical space at the turn of …, 2003
122003
Changes in the geographical distribution of religious heterogeneity in Czechia during the transformation period
T Havlíček, M Hupková, K Smržová
AUC Geographica 44 (1-2), 31-47, 2009
112009
Regionální diferenciace lidského a sociálního kapitálu ve venkovských periferních oblastech Česka
T Havlíček
Agrární perspektivy XVI. Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova …, 2007
102007
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20