Follow
František Kalvas
Title
Cited by
Cited by
Year
Rámcování a nastolování agendy: Dva paralelní procesy v interakci
F Kalvas, J Váně, M Štípková, M Kreidl
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 48 (1), 3-37, 2012
362012
Nastolování agendy: Role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu
F Kalvas
Západočeská univerzita v Plzni, 2009
362009
Kvalita výzkumů volebních preferencí
J Krejčí, O Gyarfášová, D Joye, F Kalvas, M Kreidl, V Krivý, D Kunštát, ...
Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004
192004
Jaký je vliv obsahu a struktury televizního zpravodajství na vnímání důležitosti vybraného tématu českou veřejností
F Kalvas, M Kreidl
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (2), 333-360, 2007
152007
Validation of the czech version of the perinatal grief scale
K Ratislavová, F Kalvas, J Beran
Cent Eur J Nurs Midw [Internet] 6 (1), 191-200, 2015
142015
The Agenda-Setting Effect of Focusing Events: A Case Study of the Church Restitutions Issue.
J Váně, F Kalvas
Sociológia 45 (3), 2013
102013
The Agenda-Setting Effect of Focusing Events: A Case Study of the Church Restitutions Issue
J Vane, F Kalvas
Sociologia 45 (3), 290-315, 2013
102013
Framing and Agenda-setting: two parallel processes in interaction
F Kalvas, J Vane, M Stipkova, M Kreidl
SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW 48 (1), 3-37, 2012
82012
„NESSTAR a DDI pro uživatele datových služeb “
F Kalvas
SDA Info 4 (1-2), 2006
52006
Modelovani panelovych dat s dichotomickou zavisle promennou: obecne principy a ilustrace v programu STATA
F Kalvas, M Kreidl, J Vane, M Stipkova
Data a výzkum-SDA Info (Data and Research-SDA Info) 1 (3), 99-124, 2009
42009
Focusing Events and Their Effect on Agenda-Setting
J Váně, F Kalvas
World Association for Public Opinion Research, Hong Kong. http://www …, 2012
32012
The Czech Catholic Church and Problem Legitimation: From Inspiration to Personal Effort
J Váně, F Kalvas
Central European Journal of Public Policy 5 (2), 30-49, 2011
32011
„Katolická církev v ČR a nastolování veřejné agendy aneb rozhovory se třemi zástupci české katolické církve “
J Váně, F Kalvas
Pracovní texty Katedry sociologie FF ZČU č. 03/2009, 2009
32009
Modelování panelových dat s dichotomickou závisle proměnnou: obecné principy a ilustrace v programu STATA
F Kalvas, M Kreidl, J Váně, M Štípková
Data a výzkum-SDA info 3 (1), 96-123, 2009
32009
Nastolování politické agendy: Strategie Římskokatolické církve v ČR
F Kalvas, J Váně
Západočeská univerzita v Plzni, 2011
22011
Sociologie médií a masové komunikace
F Kalvas
Soudobá sociologie VI Oblasti a specializace, 192, 2014
12014
Multiagentní modelování: Budování modelu segregace krok za krokem
F Kalvas
1*
Experimentální ověření teorie spirály mlčení v online a offline prostředí
F Kalvas, L Přibylová
Sociální studia/Social Studies 14 (2), 2018
2018
Obsahová analýza použití pojmů hidžáb, burka a nikáb v českém denním tisku v letech 1996-2013
J Váně, F Kalvas
Západočeská univerzita v Plzni, 2016
2016
Review of Introduction to Computational Social Science: Principles and Applications (Texts in Computer Science)
F Kalvas
Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20