Radek Cech
Radek Cech
University of Ostrava, Czech Republic
Verified email at osu.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Word form and lemma syntactic dependency networks in Czech: A comparative study
R Čech, J Mačutek
Glottometrics 19, 85-98, 2009
582009
Nový encyklopedický slovník češtiny
P Karlík, M Nekula, J Pleskalová, J Bachmannová, J Balhar, A Bičan, ...
Nakladatelství Lidové noviny, 2016
562016
The lambda-structure of texts
II Popescu, R Čech, G Altmann
Ram-Verlag, 2011
422011
The role of syntax in complex networks: Local and global importance of verbs in a syntactic dependency network
R Čech, J Mačutek, Z Žabokrtský
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 390 (20), 3614-3623, 2011
362011
Full valency. Verb valency without distinguishing complements and adjuncts
R Čech, P Pajas, J Mačutek
Journal of quantitative linguistics 17 (4), 291-302, 2010
342010
QUITA
M Kubát, V Matlach, R Čech
Quantitative Index Text Analyzer. Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014
282014
Language and ideology: Quantitative thematic analysis of New Year speeches given by Czechoslovak and Czech presidents (1949–2011)
R Čech
Quality & Quantity 48 (2), 899-910, 2014
222014
Descriptivity in Slovak lyrics
II Popescu, R Čech, G Altmann
Glottotheory 4 (1), 92-104, 2013
222013
Quantitative Analysis of US Presidential Inaugural Addresses.
M Kubát, R Cech
Glottometrics 34, 14-27, 2016
212016
Testing the thematic concentration of text
R Čech, R Garabík, G Altmann
Journal of Quantitative Linguistics 22 (3), 215-232, 2015
212015
Metody kvantitativní analýzy (nejen) básnických textů
R Čech, II Popescu, G Altmann
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014
192014
Some geometric properties of Slovak poetry
II Popescu, R Čech, G Altmann
Journal of Quantitative Linguistics 19 (2), 121-131, 2012
162012
Vectors and codes of text
II Popescu, J Mačutek, E Kelih, R Čech, KHKH Best, G Altmann
RAM-Verlag, 2010
162010
Tematická koncentrace textu v češtině
R Čech
ÚFAL, Ústav formální a aplikované lingvistiky, 2016
152016
Word length: aspects and languages
II Popescu, S Naumann, E Kelih, A Rovenchak, A Overbeck, H Sanada, ...
Issues in quantitative linguistics 3, 224-281, 2013
142013
On the quantitative analysis of verb valency in Czech
R Čech, J Mačutek
na, 2010
132010
Slovo a text v historickém kontextu: perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
J David, R Čech, JD Glogarová, L Radková, H Šústková
Host, 2013
122013
Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny
R Čech
Slovo a slovesnost 73 (3), 208-216, 2012
122012
Komunikace versus systém, nebo komunikace versus model?
R Čech
Slovo a slovesnost 66 (3), 176-179, 2005
122005
Methods of analysis of a thematic concentration of the text
R Čech, II Popescu, G Altmann
Czech and Slovak Linguistic Review 3, 4-21, 2013
112013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20