Jaroslava Pražáková (Smolová)
Jaroslava Pražáková (Smolová)
E-mailová adresa ověřena na: ef.jcu.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Dynamic Supply chain modeling using a new fuzzy hybrid negotiation mechanism,"
J Smolová, M Pech
International Journal of Production Economics 59 (1-3), 443-453, 2011
52011
Fuzzy approach to supply chain management
J Smolová, M Pech
Economics Working Papers 1 (1), 7-56, 2011
42011
Using of fuzzy entropy as a supportive method for managing the real supply chain: case study
M Pech, J Smolová
28th International Conference Mathematical Methods in Economics 2010, 505-510, 2010
42010
Logistic metrics in supply chains
J Smolová
INPROFORUM 2007, 2014
2014
Odpovědnost jako klíčová kompetence
J Vrchota, M Březinová, J Smolová
Západočeská univerzita v Plzni, 2012
2012
Process management in small and medium businesses in the South Bohemia region regard to the objectives, threats and benefits competitive companies
M Březinová, J Smolová, J Sláma
Západočeská univerzita v Plzni, 2011
2011
Time periods importance movement of chosen logistic indicators
J Smolová
Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis 13 (4), 83-88, 2010
2010
Analysis of metrics used for storage process evaluation.
J Smolová
Acta Universitatis Bohemiae Meridionales 12 (3), 111-118, 2009
2009
The application of pull princip in operation management of enterprises
O Sýkora, J Smolová
Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis 11 (3), 61-66, 2008
2008
Analysis of small and middle size enterprises approaches to suppliers
J Smolová
Acta Universitatis Bohemiae Meridionales 11 (3), 31-38, 2008
2008
Logistics relations between suppliers and clients
D Vaněček, R Toušek, J Smolová
Acta Universitatis Bohemiae Meridionales 10 (1), 49-55, 2007
2007
Řešení konfliktů v pracovních týmech
J Smolová, L Malatínová
Aplikace SWOT analýzy na vybraný podnik
J Smolová, P Letovská
Řízení dodavatelského řetězce
J Smolová
ANALÝZA UKAZATELŮ POUŽÍVANÝCH PRO HODNOCENÍ PROCESU SKLADOVÁNÍ ANALYSIS OF METRICS USED FOR STORAGE PROCESS EVALUATION
J Smolová
ANALÝZA PŘÍSTUPU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ K DODAVATELŮM ANALYSIS OF SMALL AND MIDDLE SIZE ENTERPRISES APPROACHES TO SUPPLIERS
J Smolová
Obsah–Content
L Eger, J Vrchota, M Březinová, J Smolová, D Egerová, V Šik, J Jarošová, ...
LOGISTICKÉ UKAZATELE V DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCÍCH LOGISTIC METRICS IN SUPPLY CHAINS
J SMOLOVÁ
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–18