Sledovat
Libor Jelen
Libor Jelen
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Změny etnické struktury v kavkazském regionu od konce 80. let: primární statistický rozbor= Changes in ethnic structure in the Caucasus region since the end of the 1980's …
L Jelen
92009
De-Russianisation of the Western post-Soviet space: Between the thick and thin nationalising processes
P Dostál, L Jelen
Geopolitics 20 (4), 757-792, 2015
62015
Spatial analysis of ethnopolitical mobilisation in the Caucasus in the 1980s and 1990s
L Jelen
Bulletin of Geography. Socio-economic Series 25, 115 - 128, 2014
52014
Fantomové hranice-historické podmíněnosti politických a socioekonomických rozhraní současné Ukrajiny.
L Jelen, P Dostál
Mezinárodní vztahy 52 (3), 2017
42017
Phantom Borders–Historical Conditions of Political and Socio-Economic Cleavages of Contemporary Ukrain
L Jelen, P Dostál
Czech Journal of International Relations 52 (3), 70-89, 2017
2017
Nestabilní Ukrajina: kulturní, ekonomická a politická rozhraní= Unstable Ukraine: Cultural, economic and political divisions
L Jelen
2016
Sýrie-hlavní zdrojová země uprchlické krize= Syria: Primary source country of the refugee crisis
L Jelen
2016
De facto státy-neviditelné ostrovy na politické mapě= De Facto States: Invisible Islands on the Political Map
L Jelen, J Kabrda
2013
Modelový seminář: Pěstování banánů a globální trh= Instructional Seminar: Growing Bananas and the Global Market
T Kocová, L Jelen
2013
Indie-země kontrastů= India-Land of Contrasts
T Kocová, L Jelen
2013
Rusko-obr na hliněných nohou= Russia-A Giant with Legs of Clay
L Jelen
2013
Globální obchod s banány a jeho dopady= The Global Banana Trade and its Impacts
L Jelen, T Kocová
2013
Globální drogový obchod a drogové války: případová studie Mexiko
J Kabrda, L Jelen
2011
Konflikty v Africe-stručný rozbor pěti příkladů= Conflicts in Africa-A Brief of Five Examples
L Jelen, J Kabrda
2011
Studentský projekt Světová škola 2
L Jelen
2011
Etnopolitická mobilizace na Kavkaze a její regionální diferenciace
L Jelen
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010
2010
Globální drogový obchod a drogové války: případová studie Mexiko
L Jelen, J Kabrda
2010
Kavkazská politická nestabilita z historické perspektivy
L Jelen
2010
Changes in ethnic structure in the Caucasus region since the end of the 1980's: primary statistical analysis
L Jelen
GEOGRAFIE 114 (2), 130-144, 2009
2009
STATISTICKÁ ANALÝZA V POLITICKé GEOGRAFII: PříKLADOVÁ STuDIE–ETNOPOLITICKÁ MOBILIZACE
L JELEN
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20