Sledovat
Libor Jelen
Libor Jelen
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Změny etnické struktury v kavkazském regionu od konce 80. let: primární statistický rozbor= Changes in ethnic structure in the Caucasus region since the end of the 1980's …
L Jelen
92009
De-Russianisation of the Western post-Soviet space: Between the thick and thin nationalising processes
P Dostál, L Jelen
Geopolitics 20 (4), 757-792, 2015
62015
Spatial analysis of ethnopolitical mobilisation in the Caucasus in the 1980s and 1990s
L Jelen
Bulletin of Geography. Socio-economic Series 25, 115 - 128, 2014
52014
Fantomové hranice-historické podmíněnosti politických a socioekonomických rozhraní současné Ukrajiny.
L Jelen, P Dostál
Mezinárodní vztahy 52 (3), 2017
42017
The European migration crisis and the status of immigrant children in educational systems
L Jelen
Educational Research and Schooling in Rural Europe: An Engagement with …, 2020
22020
Sýrie—hlavní zdrojová země uprchlické krize
L Jelen
Geografické _rozhledy 25 (3), 5-7, 2016
22016
Jižní Kavkaz–od tradice k modernitě pod vlivem ruského kolonialismu [The South Caucasus–From Tradition to Modernity under the Influence of Russian Colonialism]
V Kopeček, L Jelen
Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus: impéria a ti ostatní ve …, 2015
22015
Bouře ve Středomoří: politické konflikty kolem Středozemního moře
D Hána, L Jelen, M Lepič
Geografické rozhledy 33 (1), 4-9, 2023
2023
Ruská vojenská agrese na Ukrajině a její geopolitické a kulturní aspekty
L Jelen
Geografické rozhledy 31 (4), 34-35, 2022
2022
Válka na Ukrajině – kolaps ruského obra?
L Jelen
Geografické rozhledy 32 (1), 4-7, 2022
2022
Politicko-geografická témata v českém gymnaziálním kurikulu. Je geografie outsider, nebo premiant politického vzdělávání?
D Hána, L Jelen, A Seidlová, D Vogt
Česká geografická společnost, 2022
2022
Soubor specializovaných map pro střední školy
D Hána, A Seidlová, L Jelen
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta …, 2021
2021
Konfliktní regiony světa – Evropa
L Jelen
2021
Environmentální politika v podmínkách ekonomické a politické transformace zemí střední a východní Evropy
L Jelen, P Dostál
Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe, 57–79, 2018
2018
Phantom Borders–Historical Conditions of Political and Socio-Economic Cleavages of Contemporary Ukrain
L Jelen, P Dostál
Czech Journal of International Relations 52 (3), 70-89, 2017
2017
Nestabilní Ukrajina: kulturní, ekonomická a politická rozhraní= Unstable Ukraine: Cultural, economic and political divisions
L Jelen
2016
Sýrie-hlavní zdrojová země uprchlické krize= Syria: Primary source country of the refugee crisis
L Jelen
2016
De facto státy-neviditelné ostrovy na politické mapě (De Facto States: Invisible Islands on the Political Map)
L Jelen, J Kabrda
Geografické rozhledy 22 (4), 28–30, 2013
2013
Modelový seminář: Pěstování banánů a globální trh= Instructional Seminar: Growing Bananas and the Global Market
T Kocová, L Jelen
2013
Indie-země kontrastů= India-Land of Contrasts
T Kocová, L Jelen
2013
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20