Sledovat
Anna Ilek
Anna Ilek
Poznań University of Life Science, Departament of Botany and Forest Habitats, Faculty of Forestry
E-mailová adresa ověřena na: up.poznan.pl
Název
Citace
Citace
Rok
The effect of stand species composition on water storage capacity of the organic layers of forest soils
A Ilek, J Kucza, M Szostek
European Journal of Forest Research 134, 187-197, 2015
592015
A laboratory method to determine the hydraulic conductivity of mountain forest soils using undisturbed soil samples
A Ilek, J Kucza
Journal of Hydrology 519, 1649-1659, 2014
352014
The effect of the bulk density and the decomposition index of organic matter on the water storage capacity of the surface layers of forest soils
A Ilek, J Kucza, M Szostek
GEODERMA 285, 27-34, 2017
322017
Effect of different tillage systems on soil organic carbon and enzymatic activity
M Szostek, E Szpunar-Krok, R Pawlak, J Stanek-Tarkowska, A Ilek
Agronomy 12 (1), 208, 2022
282022
Using undisturbed soil samples to study how rock fragments and soil macropores affect the hydraulic conductivity of forest stony soils: Some methodological aspects
A Ilek, J Kucza, W Witek
Journal of Hydrology 570, 132-140, 2019
282019
Hygroscopicity of the bark of selected forest tree species
A Ilek, J Kucza, K Morkisz
iForest - Biogeosciences and Forestry 10, 220-226, 2017
28*2017
Hygroscopic contributions to bark water storage and controls exerted by internal bark structure over water vapor absorption
A Ilek, CM Siegert, A Wade
Trees 35, 831-843, 2021
252021
Hydrological properties of bark of selected forest tree species. Part I: the coefficient of development of the interception surface of bark
A Ilek, J Kucza
Trees 28 (3), 831-839, 2014
212014
Hydrological properties of bark of selected forest tree species. Part 2: interspecific variability of bark water storage capacity
A Ilek, J Kucza, K Morkisz
Folia Forestalia Polonica 59 (2), 110-122, 2017
172017
The effect of the shape parameters of a sample on the hydraulic conductivity
J Kucza, A Ilek
Journal of Hydrology, 2016
122016
Występowanie gleb rdzawych na terenach leśnych zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe w świetle danych z Banku Danych o Lasach
P Rutkowski, M Konatowska, A Ilek, K Turczański, M Nowiński, J Löffler
Soil Science Annual 72 (4), 143893, 2021
8*2021
The water absorbability of beech (Fagus sylvatica L.) and fir (Abies alba Mill.) organic matter in the forest floor
A Ilek, M Szostek, J Kucza, J Stanek-Tarkowska, W Witek
Annals of Forest Research 62 (2), 21-32, 2019
8*2019
Vertical Variability in Bark Hydrology for Two Coniferous Tree Species
A Ilek, JT Van Stan, K Morkisz, J Kucza
Front. For. Glob. Change 4, 687907, 2021
72021
Does mixing tree species affect water storage capacity of the forest floor? Laboratory test of pine-oak and fir-beech litter layers
A Ilek, M Szostek, A Mikołajczyk, M Rajtar
Forests 12 (12), 1674, 2021
52021
Nadobnica alpejska Rosalia alpina (L.)(Coleoptera: Cerambycidae) w Nadleśnictwie Łosie (SE Polska)-rozsiedlenie, wybrane aspekty ekologii, zagrożenia i ochrona gatunku
J Michalcewicz, A Ilek, J Szafarska, A Wach
Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris, 25-34, 2011
4*2011
Short-Term Effect of Fly Ash from Biomass Combustion on Spring Rape Plants Growth, Nutrient, and Trace Elements Accumulation, and Soil Properties
M Szostek, E Szpunar-Krok, M Jańczak-Pieniążek, A Ilek
International Journal of Environmental Research and Public Health 20 (1), 455, 2023
32023
Seasonal changes in water absorbability of some litterfall components in Scots pine stands differing in age
A Ilek, M Nowak, E Błońska
Annals of Forest Research 64 (2), 149-164, 2021
32021
Hypothesis and Theory: Do trees' release the tension'in rainwater? Surface tension reduction in throughfall and stemflow from urban trees
BJ Noren, NR Lewis, KC Tonello, A Ilek, JT Van Stan
Frontiers in Forests and Global Change 6, 1315936, 2023
22023
Chemical speciation of trace elements in soil fertilized with biomass combustion ash and their accumulation in winter oilseed rape plants
M Szostek, E Szpunar-Krok, A Ilek
Agronomy 13 (3), 942, 2023
22023
Znaczenie materii organicznej w kształtowaniu zdolności retencyjnych gleb leśnych pod drzewostanami jodłowymi i bukowymi na terenie Beskidu Makowskiego
A Ilek
Dissertation, 2014
2*2014
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20