Sledovat
Anna Ilek
Anna Ilek
Poznań University of Life Science, Departament of Botany and Forest Habitats, Faculty of Forestry
E-mailová adresa ověřena na: up.poznan.pl
Název
Citace
Citace
Rok
The effect of stand species composition on water storage capacity of the organic layers of forest soils
A Ilek, J Kucza, M Szostek
European Journal of Forest Research 134, 187-197, 2015
412015
A laboratory method to determine the hydraulic conductivity of mountain forest soils using undisturbed soil samples
A Ilek, J Kucza
Journal of Hydrology 519, 1649-1659, 2014
292014
The effect of the bulk density and the decomposition index of organic matter on the water storage capacity of the surface layers of forest soils
A Ilek, J Kucza, M Szostek
GEODERMA 285, 27-34, 2017
242017
Hygroscopicity of the bark of selected forest tree species
A Ilek, J Kucza, K Morkisz
iForest - Biogeosciences and Forestry 10, 220-226, 2017
182017
Hydrological properties of bark of selected forest tree species. Part I: the coefficient of development of the interception surface of bark
A Ilek, J Kucza
Trees 28 (3), 831-839, 2014
172014
Using undisturbed soil samples to study how rock fragments and soil macropores affect the hydraulic conductivity of forest stony soils: Some methodological aspects
A Ilek, J Kucza, W Witek
Journal of Hydrology 570, 132-140, 2019
152019
Hygroscopic contributions to bark water storage and controls exerted by internal bark structure over water vapor absorption
A Ilek, CM Siegert, A Wade
Trees 35 (3), 831-843, 2021
102021
The effect of the shape parameters of a sample on the hydraulic conductivity
J Kucza, A Ilek
Journal of Hydrology, 2016
102016
Hydrological properties of bark of selected forest tree species. Part 2: interspecific variability of bark water storage capacity
A Ilek, J Kucza, K Morkisz
Folia Forestalia Polonica. Series A. Forestry 59 (2), 2017
92017
Effect of Different Tillage Systems on Soil Organic Carbon and Enzymatic Activity
M Szostek, E Szpunar-Krok, R Pawlak, J Stanek-Tarkowska, A Ilek
Agronomy 12 (1), 208, 2022
32022
The water absorbability of beech (Fagus sylvatica L.) and fir (Abies alba Mill.) organic matter in the forest floor
A Ilek, M Szostek, J Kucza, J Stanek-Tarkowska, W Witek
Annals of Forest Research 62 (2), 21-32, 2019
32019
Nadobnica alpejska Rosalia alpina (L.)(Coleoptera: Cerambycidae) w Nadleśnictwie Łosie (SE Polska)-rozsiedlenie, wybrane aspekty ekologii, zagrożenia i ochrona gatunku
J Michalcewicz, A Ilek, J Szafarska, A Wach
Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris, 25-34, 2011
32011
Występowanie gleb rdzawych na terenach leśnych zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe w świetle danych z Banku Danych o Lasach
P Rutkowski, M Konatowska, A Ilek, K Turczański, M Nowiński, J Löffler
Soil Science Annual 72 (4), 143893, 2021
22021
Vertical Variability in Bark Hydrology for Two Coniferous Tree Species
A Ilek, JT Van Stan, K Morkisz, J Kucza
Front. For. Glob. Change 4, 687907, 2021
22021
Znaczenie materii organicznej w kształtowaniu zdolności retencyjnych gleb leśnych pod drzewostanami jodłowymi i bukowymi na terenie Beskidu Makowskiego
A Ilek
Dissertation, 2014
2*2014
Occurrence of rusty soils in forest areas managed by the State Forests National Forest Holding in the light of data from the Forest Data Bank
P Rutkowski, M Konatowska, A Ilek, K Turczański, M Nowiński, J Löffler
Soil Science Annual 72 (4), 1-9, 2021
12021
Seasonal changes in water absorbability of some litterfall components in Scots pine stands differing in age
A Ilek, M Nowak, E Błońska
Annals of Forest Research 64 (2), 149-164, 2021
12021
Method of collecting, preparing and analysing undisturbed soil samples for purposes of defining soil hydraulic conductivity and equipment for collecting, preparing and …
J Kucza, A Ilek
US Patent 9,606,027, 2017
12017
Rosalia longicorn Rosalia alpina (L.)(Coleoptera: Cerambycidae) in the Forest Division of Łosie (SE Poland)-distribution, certain aspects of ecology, threats and species …
J Michalcewicz, A Ilek, J Szafarska, A Wach
Acta Agraria et Silvestria. Series Silvestris 49, 25-34, 2011
12011
Tree Bark: A Surprising and Diverse Reservoir for Water
CM Siegert, A Ilek
Front. Young Minds 10, 692203, 2022
2022
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20