Sledovat
Ivan Princ
Ivan Princ
akademický pracovník - lektor, Ústav ochrany obyvatelstva, Universita Tomáše Bati
E-mailová adresa ověřena na: utb.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Pouštní štít a Pouštní bouře 1990-1991
I Princ
Obrana a strategie 17 (2), 5-26, 2017
32017
Jaderné, radiologické a chemické zbraně, radiační a chemické havárie
D Vičar, I Princ, I Mašek, OJ Mika
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2020
22020
Design of the data model for information support in the field of civil protection of municipalities
J Rak, D Vičar, I Princ, M Habrová
WSEAS Transactions on Environment and Development, 2019
22019
Vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
D VIČAR, J STROHMANDL, I PRINC, RAK Jakub, I MAŠEK, ...
The Science for Population Protection, 12, 2016
22016
Desert Shield and Desert Storm 1990-1991 Memories of Participant Gulf War
I Princ
Obrana a strategie-Defence & Strategy, 2017
12017
Ochrana proti zbraním hromadného ničení
I Princ
Projekt OPVK „Inovace a rozvoj výuky bezpečnosti se zaměřením na krizové …, 0
1
Nuclear, radiological and chemical weapons, radiation and chemical accidents
D Vičar, I Princ, I Mašek, OJ Mika
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2021
2021
EXPLOSION OF AMMUNITION DEPOTS IN VLACHOVICE-VRBĚTICE IN THE CZECH REPUBLIC
Z ŠAFAŘÍK, I PRINC, R ĎULÍKOVÁ, Z KAŠPAROVÁ
The Science for Population Protection, Volume 10 2, 21-36, 2018
2018
RIZIKA, PREVENCE A OCHRANA DĚTÍ V DĚTSKÉM TÁBOŘE KENNOLYN CAMPS V USA - PREVENTION AND PROTECTION OF CHILDREN IN CHILDREN'S CAMP KENNOLYN CAMPS IN THE USA
PRINC, I., I. LIPOVSKÝ, Z. ŠAFAŘÍK
Krízový manažment, 1/2018 1 (Žilinská univerzita v Žiline), 34-43, 2018
2018
ÚNIK ROPNÝCH LÁTEK A JEJICH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - LEAKAGE OF PETROLEUM SUBSTANCES AND THEIR IMPACT ON THE ENVIRONMENT
Z ŠAFAŘÍK, I PRINC, J MIČKA
The Science for Population Protection, Volume 9 2, 69-80, 2017
2017
RIZIKA A PREVENCE V OBLASTI OCHRANY DĚTÍ V DĚTSKÝCH TÁBORECH - RISKS AND PREVENTION IN THE FIELD PROTECTION OF CHILDREN IN CHILDREN'S CAMPS
PRINC, I., Z. ŠAFAŘÍK
Krízový manažment 1/2017 1 (Žilinská univerzita v Žiline), 74-82, 2017
2017
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–11