Sledovat
Lukáš Nekolný
Lukáš Nekolný
Charles University in Prague, Faculty of Science
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Zoo Tourism: What Actually Is a Zoo?
L Nekolný, D Fialová
Czech Journal of Tourism 7 (2), 153-166, 2018
192018
Rub a líc turistické přitažlivosti
D Fialová, L Nekolný
Geografické rozhledy 24(4), 8–9, 2015
9*2015
Vývoj návštěvnosti zoologických zahrad Česka, Slovenska a Německa po roce 1989 (Development in attendance rates at zoological gardens in Czechia, Slovakia and Germany after 1989)
L Nekolný
Gazella 43, 190-215, 2018
22018
Attendance and Perceived Constraints to Attendance at Zoological Gardens during the Spring 2020 COVID-19 Re-Opening: The Czechia Case
L Nekolný, D Fialová
Journal of Zoological and Botanical Gardens 2 (2), 234-249, 2021
12021
Problémy metodiky a interpretace dat návštěvnosti turistických cílů
L Nekolný
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018
12018
The issues in methodology and data interpretation in studies of tourist attractions’ attendance: annual passes
L Nekolný, D Fialová
AUC GEOGRAPHICA 53 (2), 167-179, 2018
12018
Zoo v Česku vzniklé po roce 1989
L Nekolný
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014
12014
FACTORS AFFECTING THE NUMBER OF VISITS OF ZOOS IN THE CZECH REPUBLIC
M Kalábová, L Nekolný, L Machová, Z Petrů
MODERN MANAGEMENT TOOLS AND ECONOMY OF TOURISM SECTOR IN PRESENT ERA, 603, 0
1
Proměny konceptu zoo jako reflexe vztahu člověka a přírody
L Nekolný
Envigogika 16 (1), 2021
2021
The issues in methodology and data interpretation in studies of tourist attractions' attendance: annual passes
D Fialová, L Nekolný
2018
Geographie der tschechischen Zoos
L Nekolný
Tiergarten, 37–39, 2016
2016
Rub a líc turistické přitažlivosti= Two Sides of Tourist Attractiveness
L Nekolný, D Fialová
2015
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–12