Michal Kökörčený
Title
Cited by
Cited by
Year
Comparison of digital libraries systems
M Kökörčený, A Bodnárová
International Conference on Data networks, communications, computers (DNCOCO …, 2010
182010
Building Enterprise Applications using Unicorn Universe Services
M Kökörčený, V Kovář
10th International Workshop on Engineering Service Oriented Applications …, 2015
42015
Architecture and flexibility of digital libraries systems
M Kökörčený
International journal of systems applications, engineering & development 5 …, 2011
32011
Desktop presentation tool for e-learning support and the high-speed UDP datagram loss
M Kokorceny, A Bodnarova
2012 International Conference on E-Learning and E-Technologies in Education …, 2012
12012
Architecture of Desktop Presentation Tool for E-Learning Support and Problem of Visual Data Transfer over Computer Network
M Kökörčený, A Bodnárová
Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, 34-45, 2015
2015
Centralized Data Flow Management System
A Bodnárová, M Kökörčený
Computational Collective Intelligence, 295-305, 2015
2015
Specifika řízení projektů servisně orientované architektury
M Kökörčený
Hradecké ekonomické dny 2015 1, 423-429, 2015
2015
A new cost model for comparison of Point to Point and Enterprise Service Bus integration styles
M Kökörčený
5th European Conference of Computer Science (ECCS '14), 63-70, 2014
2014
Architektura a integrační styly pro rozsáhlé informační systémy
M Kökörčený
MEKON 2010, 2010
2010
Některé aspekty a přínosy servisně orientované architektury
M Kökörčený
Education, research, innovation - ERIN 2010, 38, 2010
2010
Fulltextové vyhledávání a problematika „stop words“
K Michal
6. ročník Mezinárodní Ba»ova konference, 2010
2010
Koncept Service Component Architecture (SCA) pro tvorbu enterprise aplikací
M Kökörčený
6. ročník Mezinárodní Ba»ova konference, 2010
2010
Ekonomické aspekty systémové integrace
M Kökörčený
IMEA 2010, 12, 2010
2010
Architektury integrace pro rozsáhlé informační systémy a ekonomické aspekty systémové integrace
M Kökörčený
Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues 3 (XIII), 161-172, 2010
2010
Business Intelligence & Corporate Performance Management
M Kökörčený
IMEA 2009, 59-64, 2009
2009
Začlenění human workflow do BPEL procesu a servisně orientované architektury
M Kökörčený
MendelNet PEF 2009, 147, 2009
2009
Právní aspekty digitálních knihoven
M Kökörčený
MEKON 2007, 116, 2007
2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17