Sławomir Goliszek
Název
Citace
Citace
Rok
Impact of the construction of motorways and expressways on socio-economic and territorial development of Poland
T Komornicki, P Rosik, P Śleszyński, J Solon, R Wiśniewski, M Stępniak, ...
Warsaw: Ministry of Infrastructure and Development, 2013
68*2013
The impact of temporal resolution on public transport accessibility measurement: Review and case study in Poland
M Stępniak, JP Pritchard, KT Geurs, S Goliszek
Journal of transport geography 75, 8-24, 2019
212019
Multimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce (MULTIMODACC): Multimodal public transport accessibility of Polish gminas/municipalities (MULTIMODACC)
P Rosik, W Pomianowski, S Goliszek, M Stępniak, K Kowalczyk, R Guzik, ...
IGiPZ PAN, 2017
202017
Spatio-temporal variation of accessibility by public transport—the equity perspective
M Stępniak, S Goliszek
The rise of big spatial data, 241-261, 2017
152017
The use of general transit feed specification (GTFS) application to identify deviations in the operation of public transport at morning rush hour on the example of Szczecin
S Goliszek, M Połom
Europa 21 (31), 51-60, 2016
122016
Wpływ wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych
T Komornicki, R Wiśniewski, J Baranowski, K Błażejczyk, M Degórski, ...
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława …, 2015
122015
Zmiany dostępności miejskim transportem zbiorowym w Lublinie w wyniku inwestycji infrastrukturalnych finansowanych z funduszy UE do roku 2020
S Goliszek
Transport Miejski i Regionalny, 15--21, 2014
122014
Poprawa dostępności miejskim transportem zbiorowym w Olsztynie w świetle inwestycji infrastrukturalnych z perspektywy UE 2014–2020
S Goliszek
Transport Miejski i Regionalny, 30--36, 2014
122014
Evaluation and monitoring of accessibility changes in Poland using the MAI indicator
T Komornicki, P Rosik, M Stępniak, P Śleszyński, S Goliszek, ...
Ministry of Investment and Economic Development, 2018
11*2018
Przestrzenno-czasowe zmiany dostępności komunikacyjnej miejskim transportem zbiorowym w Rzeszowie w świetle inwestycji współfinasowanych ze środków UE 2014–2020
S GOliSZeK, M ROGAlSKI
Transport Miejski i Regionalny, 2014
112014
Porówanie dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w ośrodkach wojewódzkich Polski Wschodniej na koniec perspektywy UE 2007–2013
S GolISZek, M Połom
Transport Miejski i Regionalny, 16--27, 2016
92016
Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w Białymstoku–wpływ środków z perspektywy UE na lata 2014–2020
S GolISzeK
Transport Miejski i Regionalny, 2014
92014
Bazy danych potoków ruchu–monitoring przestrzenny w latach 2000-2010 (projekt TRRAPS XXI)
P Rosik, K Kowalczyk, M Stępniak, S Goliszek, T Komornicki
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2014
72014
Dostępność przestrzenna do usług publicznych w Polsce
M Stępniak, R Wiśniewski, S Goliszek, S Marcińczak
IGiPZ PAN, 2017
62017
Wpływ budowy nowej linii tramwajowej w Olsztynie na zmianę dostępności transportem zbiorowym.
S Goliszek, M Połom
Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum 15 (3), 12-19, 2016
52016
Regional dispersion of potential accessibility quotient at the intra-European and intranational level. Core-periphery pattern, discontinuity belts and distance decay tornado effect
P Rosik, W Pomianowski, T Komornicki, S Goliszek, B Szejgiec-Kolenda, ...
Journal of Transport Geography 82, 102554, 2020
42020
Space-time variation of accessibility to jobs by public transport–a case study of Szczecin
S Goliszek
Europa 21 (33), 49-66, 2017
42017
Zmiany dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym w Kielcach–badanie wpływu środków z perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020
S GoliSZEK
Transport Miejski i Regionalny, 12--19, 2016
42016
Polityka taborowa przedsiębiorstw komunikacji trolejbusowej w Czechach i na Słowacji w latach 2004–2014
S GolISzeK, M Połom
Transport Miejski i Regionalny, 3--7, 2015
42015
Traffic Modeling in Poland at the Municipal Level. Multi-purpose Model
P Rosik, T Komornicki, S Goliszek
Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice …, 2018
32018
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20