Pavel Klapka
Pavel Klapka
Neznámá organizace
E-mailová adresa ověřena na: upol.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Ekonomická a sociální geografie
V Toušek, J Kunc, J Vystoupil
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008
1112008
Distance-decay functions for daily travel-to-work flows
M Halás, P Klapka, P Kladivo
Journal of Transport Geography 35, 107-119, 2014
672014
Functional regions: Concept and types funkční regiony: koncept a typy
MP Klapka, DRM Halás, MP Tonev
XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 94, 2013
412013
Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí
M Halás, P Klapka
Geografie 115 (2), 144-160, 2010
412010
Časoprostorové modely nákupního chování české populace
J Kunc, J Maryáš, P Tonev, B Frantál, T Siwek, M Halás, P Klapka, ...
Masarykova univerzita, 2013
392013
Funkčné regióny na Slovensku podľa denných tokov do zamestnania
M Halás, P Klapka, B Bleha, M Bednář
Geografický časopis 66 (2), 89-114, 2014
312014
A multistage agglomerative approach for defining functional regions of the Czech Republic: The use of 2001 commuting data/Vícestupňový aglomerační přístup k vymezení funkčních …
P Klapka, M Halás, M Erlebach, P Tonev, M Bednář
Moravian Geographical Reports 22 (4), 2-13, 2014
302014
Několik poznámek k možnostem aplikace Reillyho modelu
S Řehák, M Halás, P Klapka
Geographia Moravica 1, 47-58, 2009
272009
Česká republika: portréty krajů
V Toušek, I Smolová, M Fňukal, M Jurek, P Klapka
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005
272005
Conceptualising patterns of spatial flows: Five decades of advances in the definition and use of functional regions
P Klapka, M Halás
Moravian Geographical Reports 24 (2), 2-11, 2016
262016
An alternative definition and use for the constraint function for rule-based methods of functional regionalisation
M Halás, P Klapka, P Tonev, M Bednář
Environment and Planning A 47 (5), 1175-1191, 2015
262015
Spatial organisation: development, structure and approximation of geographical systems
P Klapka, B Frantál, M Halas, J Kunc
Moravian Geographical Reports 3 (2010), 53-66, 2010
252010
The efficiency of areal units in spatial analysis: Assessing the performance of functional and administrative regions
P Klapka, M Halás, P Netrdová, V Nosek
Moravian Geographical Reports 24 (2), 47-59, 2016
202016
Functional regions of the Czech Republic: comparison of simpler and more advanced methods of regional taxonomy
P Klapka, M Halás, P Tonev, M Bednář
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis–Geographica 44 (1), 45-57, 2013
202013
Re-reuse of regenerated brownfields: Lessons from an Eastern European post-industrial city
S Martinat, J Navratil, JB Hollander, J Trojan, P Klapka, P Klusacek, ...
Journal of Cleaner Production 188, 536-545, 2018
182018
Regiony a regionalizace
P KLAPKA, P TONEV
Ekonomická a sociální geografie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk …, 2008
172008
The use of migration data to define functional regions: The case of the Czech Republic
M Halás, P Klapka, P Tonev
Applied Geography 76, 98-105, 2016
162016
Attempts to delineate functional regions in Hungary based on commuting data
G Pálóczi, J Pénzes, P Hurbánek, M Halás, P Klapka
Regional Statistics 6 (1), 23-41, 2016
142016
The footfall of shopping centres in Olomouc (Czech Republic): an application of the gravity model
P Klapka, M Erlebach, O Král, M Lehnert, T Mička
Moravian Geographical Reports 21 (3), 12-26, 2013
142013
Spatial influence of regional centres of Slovakia: analysis based on the distance-decay function
M Halas, P Klapka
Rendiconti Lincei 26 (2), 169-185, 2015
132015
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20