Taťána Göbelová
Taťána Göbelová
E-mailová adresa ověřena na: osu.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Hodnotová výchova v pedagogické praxi
T Göbelová
Ostravská univerzita, 2008
262008
Axiologická dimenze ve výchově a vzdělávání
T Göbelová
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006
182006
Uvedení do výchovné problematiky primární pedagogiky
T GÖBELOVÁ
Distanční text. Ostrava, PdF OU, 2004
82004
Analýza profesijných činností učiteľov v Česku
R Burkovičová, T Göbelová, A Seberová
B. Kasáčová, et al., Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania, 231-284, 2011
72011
Profesní hodnoty a etické principy v práci učitele
T Göbelová
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015
52015
Profese učitele primárního vzdělávání v České republice
T Göbelová
Učiteĺ preprimárnej a primárnej edukácii. teória, výskum, vývoj, 2009
42009
Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
M Kaleja, T Göbelová
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014
22014
Profesiografické otázky učitelství
T Göbelová, A Seberová
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012
22012
Authority in the teacher's work
T Göbelová
University of Ostrava, 2011
22011
OBECNÁ PEDAGOGIKA. ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ KATEGORIE.
T GÖBELOVÁ
Ostrava: Ostravská univerzita, 2013
12013
Výukový scaffolding v primárním vzdělávání optikou žáků mladšího školního věku
A Seberová, T Göbelová, O Šimik, Z Sikorová
Pedagogika 70 (4), 2020
2020
Educational Scaffolding in Primary Education from the Perspective of Younger-Aged School Pupils
A Seberová, T Göbelová, O Šimik, Z Sikorová
Pedagogika 70 (4), 553-568, 2020
2020
Research on Professional Values of Primary Student Teachers–Results of Mixed Model Research
T Göbelová
Stanisław Juszczyk, 109, 2011
2011
Výzkum profesních hodnot u studentů učitelství 1. stupně ZŠ–výsledky smíšeného modelu výzkumu1
T Göbelová
4 PODPORA UČENÍ ŽÁKŮ VE SPOLEČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ
T Göbelová, A Seberová
Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání …, 0
Reflection of Values in the Pre-service Elementary School Teacher Education
T Göbelová
Jiří Mareš, Stanislav Ježek, F. Tomášek, 139, 0
HODNOCENÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V KONTEXTU PODPORY EFEKTIVNÍHO UČENÍ
T Göbelová, A Seberová
Martin Kaleja (Ed.), 36, 0
EFEKTIVNÍ UČENÍ STUDENTŮ-VÝCHODISKA PRO EVALUACI KVALITY VÝUKY V TERCIÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
T Göbelová, A Seberová
OTÁZKY EVALUACE VÝUKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH, 33, 0
Stanisław Juszczyk
S Juszczyk, K Hrbáčková, J Hladík, S Vávrová, V Švec, J Safranj, ...
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–19