Anna Wojtas-Rduch
Název
Citace
Citace
Rok
Przedstrzeń i odmienność- pasje i zaangażowanie młodych pedagogów specjalnych. Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. IV
A Wojtas-Rduch
2020
Przestrzeń cieszyńskiej pedagogiki specjalnej.
A Wojtas-Rduch
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020
2020
Inny w twórczości i społeczeństwie
A Wojtas-Rduch
Niepełnosprawność- zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2020
2020
XXX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów „Pułapki badań nad edukacją”, Katowice–Wisła, 12-16 września 2016 r.
D Bis, K Braun, M Jeziorański
Roczniki Pedagogiczne, 150-154, 2019
2019
Osobowość asystenta studenta z niepełnosprawnością czynnikiem warunkującym efektywność pracy
EC Katarzyna Chrząszcz, Anna Wojtas-Rduch
Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2017
2017
Moja góralska swoistość jako drogowskaz wyborów życiowych
A Wojtas-Rduch
2016
XXX LETNIA SZKO AM ODYCH PEDAGOGÓW „PU APKI BADAN NAD EDUKACJ A”
D BIS, K BRAUN
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–7