Jindrich Frajer
Jindrich Frajer
E-mailová adresa ověřena na: upol.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Historical ponds of the Czech Republic: an example of the interpretation of historic maps
R Pavelková, J Frajer, M Havlíček, P Netopil, M Rozkošný, V David, ...
Journal of Maps 12 (sup1), 551-559, 2016
492016
The Long-Term Development of Water Bodies in the Context of Land Use: The Case of the Kyjovka and Trkmanka River Basins (Czech Republic)/Dlouhodobý vývoj vodních ploch v povodí …
M Havlíček, R Pavelková, J Frajer, H Skokanová
Moravian Geographical Reports 22 (4), 39-50, 2014
262014
Research of historical landscape by using old maps with focus to its positional accuracy
J Frajer, J Geletič
Dela 36 (2011), 49-67, 2011
162011
Reconstruction of extinct ponds using old maps, historical cadastres and the Digital Terrain Model of the Czech Republic of the 5th Generation
J Frajer, P Kladivo, J Geletič
Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Facultas Rerum Naturalium …, 2013
132013
Identification and analysis of areas of historical ponds (Chrudimka River Basin)
RP Chmelová, J Frajer, P Pavka, M Dzuráková, P Adámek
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis–Geographica 43 (2), 117-132, 2012
102012
Identifying hot and cool spots in the city centre based on bicycle measurements: the case of Olomouc, Czech Republic
M LehnertA, J Kubeček, J Geletič, M Jurek, J Frajer
Geographica Pannonica 22 (4), 230-240, 2018
92018
Driving forces of the development of suburban landscape–A case study of the Sulkov site west of Pilsen
J Kopp, J Frajer, R Pavelková
Quaestiones Geographicae 34 (3), 51-64, 2015
92015
Historické rybníky České republiky: Srovnání současnosti se stavem v 2. polovině 19. století
RP Chmelová, J Frajer, P Netopil
Výzkumný ústav vodohospodářský TG Masaryka, 2014
92014
Czech students and mitigation of global warming: beliefs and willingness to take action
M Lehnert, D Fiedor, J Frajer, J Hercik, M Jurek
Environmental Education Research 26 (6), 864-889, 2020
72020
What do residents consider to be gambling and what are their attitudes towards it? Evidence from the Czech Republic
D Fiedor, O Král, J Frajer, M Šerý, Z Szczyrba
Journal of gambling studies 35 (4), 1347-1360, 2019
72019
Vývoj využiti krajiny a vodních ploch v povodí Kyjovky od roku 1763 do současnosti
M Havlíček, R Pavelková-Chmelová, J Frajer, P Netopil
Acta Pruhoniciana 104, 39-48, 2013
72013
Discovering extinct water bodies in the landscape of Central Europe using toponymic GIS
J Frajer, D Fiedor
Moravian Geographical Reports 26 (2), 121-134, 2018
52018
Malé vodní nádrže Hlubokého potoka a jejich historický význam
J Frajer, R Pavelková Chmelová
Sborník z konference “Říční krajina 6, 10-16, 2009
52009
Databáze zaniklých rybníků v ČR a jejich současné využití
RP Chmelová, B Šarapatka, J Frajer, P Pavka, P Netopil
vol 21, 87-98, 2013
32013
Nejstarší rybníky na Čáslavsku a jejich funkce
J Frajer, R Pavelková Chmelová
Sborník příspěvků z konference 50, 73-81, 2010
32010
Proměny suburbia: Olomouc–Nová Ulice
J Daniel, J Frajer, P Klapka
Historická geografie (Historical Geography) 1 (36), 29-50, 2010
32010
Vývoj vodního hospodářství na Čáslavsku se zaměřením na rybníkářství
J Frajer
Diplomová práce, Katedra geografie UP, Olomouc, 2008
32008
A historical curiosity or a source of accurate spatial information on historical land use? The issue of accuracy of old cadastres in the example of Josephian Cadastre from the …
J Frajer, D Fiedor
Land Use Policy 100, 104937, 2021
22021
Localisation of the painter’s canvas: Landscape paintings from the Iron Mountains (Czech Republic)
J Frajer, P Šimáček
Journal of Maps 15 (3), 66-74, 2019
22019
Možnosti využití starých topografických map z let 1763–1768 pro hodnocení vývoje vodních ploch a potenciál jejich obnovy
M Havlíček, H Skokanová, V David, R Pavelková, A Létal, J Frajer, ...
Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 61 (1), 6-13, 2019
22019
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20