Eva Nováková
Eva Nováková
Institute of Geonics ASCR, Dept. of Environmental Geography, Brno
E-mailová adresa ověřena na: geonika.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Location matters! Exploring brownfields regeneration in a spatial context (A case study of the South Moravian Region, Czech Republic)
B Frantál, J Kunc, E Nováková, P Klusáček, S Martinát, R Osman
Moravian Geographical Reports 21 (2), 5-19, 2013
842013
The post-industrial landscape in relation to local self-government in the Czech Republic
P Klusáček, T Krejčí, J Kunc, S Martinát, E Nováková
362011
A curse of coal? Exploring unintended regional consequences of coal energy in the Czech Republic
B Frantál, E Nováková
Moravian Geographical Reports 22 (2), 55-65, 2014
302014
Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
S Cetkovský, B Frantál, J Štekl
Ústav geoniky Akademie věd ČR, 2010
282010
Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě
B Frantál, J Maryáš
Masarykova univerzita, 2016
122016
Assessment of the impact of wind turbines on landscape character: Implications for landscape planning
S CETKOVSKÝ, E NOVÁKOVÁ
Moravian Geographical Reports 17 (2), 28-34, 2009
122009
Changes of spatial differentiation in livestock breeding in the Czech Republic after 1990
S Martinát, P Klapka, E Nováková
Rural Studies, 97-120, 2008
92008
Impact of globalization on socio-demographic changes of inner structures of City of Ostrava after 1989
S Martinát, P Klusáček, E Nováková
Globalisation and its impact on localities, Ostrava: University of Ostrava …, 2008
72008
Postindustriální krajina Česka
J Kolejka, M Hrádek, K Kirchner, M Klimánek, P Klusáček, T Krejčí, ...
Soliton, 2012
62012
Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
O Mikulík, V Voženílek, A Vaishar, J Burian, S Cetkovský, Z Dobešová, ...
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008
62008
Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času
E Kallabová, B Frantál, E Nováková
Historická geografie (Historical Geography) 1 (35), 379-396, 2009
52009
Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska
A Vyskocil, P Klapka, E Novakova
Historická geografie (Historical Geography), 296-306, 2007
52007
Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území
P Klapka, E Nováková, B Frantál
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie, 2008
42008
Settlement problems in the Czech borderland
A Vaishar, P Dvořák, E Nováková, J Zapletalová
Geografický časopis 60 (3), 241-253, 2008
42008
Přírodní potenciál cestovního ruchu Vranovska a Podyjí
E Nováková, B Frantal
Sbornik přispěvků z X. mezinarodniho kolokvia o regionalncih vědach, 356-363, 2007
42007
Proměny krajiny v 19. století: témata, přístupy, metody
P Klapka, E Nováková, A Vyskočil
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie, 2007
22007
Vybrané přístupy k hodnocení možných konfliktů ve využití území pro výstavbu větrných elektráren: příklad Jihomoravského kraje.
E Kallabová, S Cetkovský, B Frantál, E Nováková, P Roštínský
Veronika, 2010
12010
Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren.
E Nováková, B Frantál
Geodetický a kartografický obzor: odborný a vědecký časopis Českého úřadu …, 2009
12009
Difuze inovace na příkladu řetězce McDonalds v České republice a na Slovensku
J Kunc, E Nováková, P Tonev, M Vančura
2011
Potential of the brownfields sites for renewable energy development–case study of the South-Moravian Region (Czech Republic)
P Klusáček, J Kunc, E Nováková
2011
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20