Michał Michlewicz
Title
Cited by
Cited by
Year
Invasive Canadian goldenrod (Solidago canadensis L.) as a preferred foraging habitat for spiders
K Dudek, M Michlewicz, M Dudek, P Tryjanowski
Arthropod-Plant Interactions 10 (5), 377-381, 2016
142016
Anthropogenic waste products as preferred nest sites for Myrmica rubra (L.)(Hymenoptera, Formicidae)
M Michlewicz, P Tryjanowski
Journal of Hymenoptera Research 57, 103, 2017
92017
Materiały do poznania myrmekofauny Polski
S SALATA, M MICHLEWICZ, P SZWAJKOWSKI
Wiadomości Entomologiczne 34 (4), 57-66, 2015
62015
Kolejne stanowisko mrówki Solenopsis fugax (LATREILLE, 1798)(Hymenoptera: Formicidae) na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej
M Michlewicz
Wiadomości Entomologiczne 33 (4), 2014
32014
Pierwsze stwierdzenie kosmopolitycznego gatunku mrówki Hypoponera ergatandria (FOREL, 1893) (Hymenoptera: Formicidae) na Roztoczu
M Michlewicz, A Pleskot, Katarzyna
Wiadomości Entomologiczne 36 (4), 250-251, 2017
12017
Ants biting amphibians: a review and new observations
M Kaczmarski, M Michlewicz, P Tryjanowsk
European Journal of Ecology 5 (2), 118-125, 2019
2019
Kolejne stanowisko mrówki Myrmica karavajevi (Arnoldi, 1930) (Hymenoptera: Formicidae) w Polsce
J Urbańczyk, M Michlewicz
Wiadomości Entomologiczne 37 (1), 63-64, 2018
2018
Ewolucja pasożytnictwa społecznego u mrówek
M Michlewicz
Wszechświat 114 (8-9), 2013
2013
Nowe stwierdzenia Myrmecophilus acervorum (PANZER, 1799)(Orthoptera: Myrmecophilidae) w Polsce
M MICHLEWICZ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9