Savina Finardi
NázevCitaceRok
EUROSTUDENT VI Základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studentů vysokých škol v České republice
J Fischer, K Vltavská, M Brázdilová, H Lipovská, P Mazouch, V Ptáčková, ...
Praha: Ministry of Education, Youth and Sports, Available At: http://www …, 2013
142013
Odhad míry návratnosti investic do vysokoškolského vzdělání podle oborů, pohlaví a regionů
S Finardi, J Fischer, P Mazouch
Politická ekonomie 60 (5), 563-589, 2012
82012
Czech tertiary education on the way to competitiveness
J Fischer, S Finardi
IDIMT-2010, 231, 2010
42010
Estimation of a Tax Gap in the Personal Income Tax by Means of National Accounts
S Finardi, A Vančurová
European Financial and Accounting Journal 9 (2), 66-78, 2014
32014
Remarks upon Estimating the Tax Gap of Individuals in the Czech Republic
S Finardi, O Bayer
Theoretical and Practical Aspects of Public Finance, 17-23, 2016
12016
Hodnocení investice do terciárního vzdělání z pohledu jednotlivce: teoretické a praktické otázky odhadu vnitřního výnosového procenta. Praha, 15. 12. 2008–16. 12. 2008
J Fischer, P Mazouch, S Finardi
Reprodukce lidského kapitálu–Vzájemné vazby a souvislosti, 1-6, 0
1
Odhad Mincerovy funkce v podmínkách České republiky
S Finardi, J Fischer
Český finanční a účetní časopis 2017 (3), 57-68, 2017
2017
ODHAD FAKTORÚ OVLIVŇUJÍCÍCH VELIKOST DAŇOVÝCH ÚNIKÚ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ ÚNIE.
S Finardi, O Bayer
Studies of Socio-Economics & Humanities/Socioekonomické a Humanitní Studie 6 (1), 2016
2016
ODHAD FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VELIKOST DAŇOVÝCH ÚNIKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE1 ESTIMATION OF FACTORS AFFECTING THE TAX GAP IN SELECTED EU COUNTRIES
S Finardi, O Bayer
Socioekonomické a humanitní studie 6, 6, 2016
2016
Discussion of Methods Estimating the Tax Gap in the Czech Republic
S Finardi, M Procházka
Český finanční a účetní časopis 2016 (4), 99-108, 2016
2016
THE ESTIMATION OF INTERNAL RATES OF RETURN ON HUMAN CAPITAL INVESTMENT DIFFERENCED BY STUDY FIELDS, SEX AND REGIONS
S Finardi, J Fischer, P Mazouch
POLITICKA EKONOMIE 60 (5), 563-589, 2012
2012
Increasing Level of Education in Selected Central European Countries: a Certain Advantage
P Mazouch, S Finardi, J Fischer
Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii im. Jana …, 2009
2009
Odhad významu šedé ekonomiky v České republice
BP Vedoucí, S Finardi
Optimalizace financí a daní ve vybrané společnosti
BP Vedoucí, S Finardi
Daňové povinnosti podnikající fyzické osoby na území České republiky
BP Vedoucí, S Finardi
Diskuze odhadů daňové mezery v České republice
S Finardi, M Procházka
Analýza dopadu odstranění věkové hranice 26 let na veřejné rozpočty
S Finardi, J Fischer
NAPREDEK, DOSEŽEN PRI TERCIARNEM IZOBRAŽEVANJU V ČEŠKI REPUBLIKI
S Finardi, J Fischer, P Mazouch
soukromá VŠ v Brně
S Finardi
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–19