Follow
Dr. Yavuz BEDİ
Dr. Yavuz BEDİ
MTA Genel Müdürlüğü
Verified email at mta.gov.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Discovery of the Late Triassic (Middle Carnian–Rhaetian) radiolarians in the volcano-sedimentary sequences of the Kocali Complex, SE Turkey: Correlation with the other Tauride …
S Uzuncimen, UK Tekin, Y Bedi, D Perincek, E Varol, H Soycan
Journal of Asian Earth Sciences 40 (1), 180-200, 2011
432011
Middle Triassic back-arc basalts from the blocks in the Mersin Mélange, southern Turkey: Implications for the geodynamic evolution of the Northern Neotethys
K Sayit, Y Bedi, UK Tekin, MC Göncüoglu, C Okuyucu
Lithos 268, 102-113, 2017
382017
Geochemical and Petrological characteristics of Late Triassic basic volcanic rocks from the Kocali complex; SE Turkey: implications for the Triassic Evolution of Southern Tethys
E Varol, Y Bedi, UK Tekin, S Uzuncimen
Ofioliti 36 (1), 101-115, 2011
342011
New age data from the tectonostratigraphic units of the Istranca" Massif" in NW Turkey: a correlation with SE Bulgaria
Y Bedi, E Vasilev, C Dabovski, A Ergen, C Okuyucu, A Dogan, UK TEKİN, ...
GEOLOGICA CARPATHICA, 2013
282013
Ruesticyrtiidae (Radiolaria) from the middle Carnian (Late Triassic) of Koseyahya Nappe (Elbistan, eastern Turkey)
UK Tekin, Y Bedi
GEOLOGICA CARPATHICA-BRATISLAVA- 58 (2), 153, 2007
282007
Eptingiacea and Saturnaliacea (Radiolaria) from the middle Carnian of Turkey and some late Ladinian to early Norian samples from Oman and Alaska
P Dumitrica, UK Tekin, Y Bedi
Paläontologische Zeitschrift 84 (2), 259-292, 2010
252010
Middle Carnian (Late Triassic) Nassellaria (Radiolaria) of Köseyahya Nappe from eastern Taurides, eastern Turkey
UK Tekin, Y Bedi
Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 113 (2), 2007
252007
Radiolarian biochronology of upper Anisian to upper Ladinian (Middle Triassic) blocks and tectonic slices of volcano-sedimentary successions in the Mersin Mélange, southern …
UK Tekin, Y Bedi, C Okuyucu, MC Göncüoglu, K Sayit
Journal of African Earth Sciences 124, 409-426, 2016
242016
Seben-Gerede (Bolu)-Güdül-Beypazarı (Ankara) ve Çerkeş-Orta-Kurşunlu (Çankırı) yörelerinin (Köroğlu Dağları) jeolojisi ve volkanik kayaçların petrolojisi
A Türkecan, N Hepşen, I Papak, B Akbaş, A Dinçel, S Karataş, İ Özgür, ...
Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) Report, 1991
241991
Discovery of a long-term refuge for ostracods (Crustacea) after the end-Permian extinction: A unique Carnian (Late Triassic) fauna from the Mersin Mélange, southern Turkey
MB Forel, UK Tekin, C Okuyucu, Y Bedi, A Tuncer, S Crasquin
Journal of Systematic Palaeontology 17 (1), 9-58, 2019
212019
Integrated Radiolaria, benthic foraminifera and conodont biochronology of the pelagic Permian blocks/tectonic slices and geochemistry of associated volcanic rocks from the …
UK Tekin, C Okuyucu, K Sayit, Y Bedi, PJ Noble, L Krystyn, ...
Island Arc 28 (2), e12286, 2019
192019
Taxonomic study of the tetrahedral, pentagonal and hexagonal spongy spumellarian Radiolaria from the middle Carnian (Late Triassic) of the Köseyahya nappe (Elbistan, SE Turkey …
P Dumitrica, UK Tekin, Y Bedi
Paläontologische Zeitschrift 87 (3), 311-343, 2013
182013
Taxonomic study of spongy spumellarian Radiolaria with three and four coplanar spines or arms from the middle Carnian (Late Triassic) of the Köseyahya nappe (Elbistan, SE …
P Dumitrica, UK Tekin, Y Bedi
Paläontologische Zeitschrift 87 (3), 345-395, 2013
182013
. BoluÇankırı (Köroğlu Dağları) Arasındaki Neojen Yaşlı Volkanitlerin Stratigrafisi ve Petrolojisi:
S Türkecan, A., Dinçel, A., Hepşen, N., Papak, İ., Akbaş, B., Sevin, M ...
Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni 6, 85-104., 1991
171991
Doğu Toroslar’ın Jeodinamik Evrimi (Afşin-Elbistan-Göksun)-Sarız Dolayı)
Y Bedi, H Yusufoğlu, M Beyazpirinç, MK Özkan, D Usta, H Yıldız
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor, 388, 2009
142009
Alanya Napı’nın Stratigrafisine Farklı Bir Yaklaşım.
G Öztürk, E.M., Akdeniz, N., Bedi, Y., Sönmez, İ., Usta, D., Kuru, K., Erbay
Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni 10, 2-10, 1995
14*1995
Opening Evolution and Closure of the Neotethyan Oceanic Branches in Anatolia as Inferred by Radiolarian Research
MC Göncüoğlu, UK Tekin, K Sayıt, Y Bedi, S Uzunçimen Keçeli
null, 2015
132015
Doğu Toroslar’da Uzunyayla ile Beritdağı arasının jeolojik yapısı
N Yılmaz, A., Bedi, Y., Uysal, Ş., Yusufoğlu, H. ve Aydın
TPJD Bülteni 5 (1), 69-87, 1993
11*1993
Akdağ Masıfi ve Dolayının Jeolojisi
A Yılmaz, Ş Uysal, Y Bedi, H Göç, N Aydın
Maden Tetkik ve Arama Dergisi 117 (117), 0
11
The Presence Of The Aladağ And Yahyali Nappes In The Eastern Taurides (Afşın-Malatya) And Their Tectonostratigraphic Characteristics
Y Bedi, H Yusufoğlu, D Usta, C Okuyucu
Paleozoic of Northern Gondwana and Its Petroleum Potential a Field Workshop …, 2012
102012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20