Sledovat
Martin Hanus
Martin Hanus
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz
Název
Citace
Citace
Rok
The impact of map type on the level of student map skills
L Havelková, M Hanus
Cartographica: The International Journal for Geographic Information and …, 2018
252018
MAPOVÉ DOVEDNOSTI: VYMEZENÍ A VÝZKUM
M HANUS, M MARADA
Geografie 4, 406-422, 2014
222014
Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie
D Řezníčková, H Cídlová, V Čížková, H Čtrnáctová, R Čudová, M Hanus, ...
Nakladatelství P3K, 2013
202013
What does a map-skills-test tell us about Czech pupils
M Hanus, M Marada
Geografie 121 (2), 279-299, 2016
162016
Mapové dovednosti v českých a zahraničních kurikulárních dokumentech: srovnávací studie
M Hanus, M Marada
Geografie 118 (2), 158-178, 2013
162013
Mapové dovednosti českých žáků: porovnání různých věkových skupin
M Hanus
Mapové dovednosti českých žáků: porovnání různých věkových skupin, 139, 2012
142012
Školní atlas Dnešního světa
M Hanus, L Šídlo
Terra 1, 187, 2011
122011
Geographic skills in Czech schools: teachers’ opinions and a real state
D Řezníčková, M Marada, M Hanus
Schmeinck, D., Lidstone, D. (eds.): Standards and Research in Geography …, 2014
4*2014
Doprava spojuje a rozděluje
M Marada, M Hanus, T Kocová, A Prušvicová, P Vondráčková
P3K 1, 56, 2012
32012
Porovnání představ a názorů pedagogů různých stupňů škol na standardy geografických dovedností
D Řezníčková, M Marada, M Hanus
Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků, 304-309, 2011
32011
Mentální mapa jako nástroj i předmět výzkumu geografického vzdělávání
J Novotná, Kateřina, Hanus, Martin, Hátle
Geografie 3 (122), 382–407, 2017
2*2017
Globální myšlení žáků: Srovnání vybraných evropských zemí
M Hanus, M Marada, T Beneker
Geografie 122 (3), 360-381, 2017
22017
Význam rozvoje mapových dovedností ve výuce
L Havelková, M Hanus
Geografické rozhledy 3, 14, 2014
22014
Rozvoj mapových dovedností ve výuce matematiky
L Havelková, M Hanus
Geografické rozhledy 3, 15-17, 2014
2014
Rozvíjíme žákovské dovednosti práce s mapou II
M Hanus, V Fikarová
Geografické rozhledy 2, 14-16, 2014
2014
Rozvíjíme žákovské dovednosti práce s mapou I
M Hanus, V Oubrechtová
Geografické rozhledy 1, 14-16, 2014
2014
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–16