Sledovat
Kamil Matula
Název
Citace
Citace
Rok
Mobile Information Literacy: More Skills for Users of Information?
K Matula
Qualitative & Quantitative Methods in Libraries 9 (4), 2021
52021
Lessons Learned from Bookstagrammers for Library Promotion and Promotion of Readership: Qualitative Study
A Novotná, K Matula, V Kociánová, V Svačina
Library Philosophy and Practice (e-journal), 1-9, 2021
42021
Vyhledávání informací v mobilním prostředí
K Matula
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022
2022
Bibliometric Mapping of Scholar Publishing in Physics: Exploratory Study
A Novotna, J Novotny, K Matula
Library Philosophy and Practice (e-journal), 2020
2020
Interactions as a source of information for managerial decisions
A Novotná, K Matula
Information Interactions 2019, 2019
2019
Social media as a tool for marketing of books and readership
V Kociánová, K Matula
Information Interactions 2019, 2019
2019
Mobile Information Literacy
K Matula
Qualitative and Quantitative Methods in Libraries 2019, 2019
2019
Mobile Use in Libraries
K Matula
International Workshop on Future Libraries: Emerging Trends, 2018
2018
Mobilní rozhraní a knihovny
K Matula
Veřejná správa: čtrnáctidenník vlády ČR 25 (16), 18-19, 2014
2014
Použitelnost mobilních ICT při přístupu k EIZ
K Matula
Inforum 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích …, 2014
2014
Využitelnost mobilních ICT ve výuce na Oddělení informační vědy ÚI FPF SU v Opavě
K Matula
Acta Bibliothecalia et Informatica, 89-105, 2014
2014
Primární mentální schopnosti jako měřítko inteligence v internetovém prostoru
A Janíková, K Matula, Š Tůmová
Kognitivní věda a umělý život, 123-127, 2013
2013
Benchmarking programu informační studia a knihovnictví–BEST ISK
J Marek, L Koníčková, K Matula, L Mlýnková
InFlow 3 (1), 2010
2010
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–13