Jiri Haviger
Jiri Haviger
University of Hradec Kralove, Czech Reublic
E-mailová adresa ověřena na: uhk.cz
NázevCitaceRok
Using mood induction procedures in psychological research
D Kučera, J Haviger
Procedia-Social and Behavioral Sciences 69, 31-40, 2012
322012
Projevy dětské zvídavosti: Získávání informací a kladení otázek od předškolního věku v kontextu intelektového nadání
HJ Marie, B Iva, S Veronika, H Jiří
Grada Publishing, as, 2014
182014
Questions in the School
JM Havigerová, J Haviger
International Journal of Educational and Pedagogical Sciences 6 (6), 1185-1188, 2012
162012
The van hiele levels at czech secondary schools
J Haviger, I Vojkůvková
Procedia-Social and Behavioral Sciences 171, 912-918, 2015
142015
The van Hiele geometry thinking levels: gender and school type differences
J Haviger, I Vojkůvková
Procedia-Social and Behavioral Sciences 112, 977-981, 2014
142014
Infidelity as a Threatening Factor to the Existence of the Family
I Loudová, K Janiš, J Haviger
Procedia-Social and Behavioral Sciences 106, 1462-1469, 2013
102013
The communication between schools and families from the perspective of parents of high school students
I Loudová, JM Havigerová, J Haviger
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 1242-1246, 2015
92015
TeacherГs subjective definition of family
JM Havigerováak, J Haviger, Z Truhlářová
Procedia-Social and Behavioral Sciences 106, 2507-2515, 2013
92013
Are types of memory critical for student's success in tests of discrete mathematics?
J Haviger
Procedia-Social and Behavioral Sciences 29, 964-968, 2011
92011
Relationship between cyberbullying and readiness for aggressive behavior in middle adolescence
G Slaninova, J Haviger, L Novotna, P Sochorova, M Vackova
Procedia-Social and Behavioral Sciences 29, 567-573, 2011
92011
Application of multi-agent systems and ambient intelligence approaches in water management
P Mikulecký, A Bodnárová, K Olševičová, D Ponce, J Haviger
13th IWRA World Water Congress, Montpellier, France, 2008
92008
The van Hiele Geometry Test at Czech Secondary School
I Vojkuvkova, J Haviger
World Data System Asia-Oceania Conference 13, 2013, 2013
52013
Where preschool children acquire information about a topic that they enjoy: giftedness-based study
JM Havigerová, J Haviger
Procedia-Social and Behavioral Sciences 112, 219-224, 2014
42014
Možnosti využití metod komputační lingvistiky v psychologii
D Kučera, J Haviger
Sborník příspěvků konference SPO, 175-178, 2013
42013
CVID-associated tumors: Czech nationwide study focused on epidemiology, immunology and genetic background in a cohort of patients with CVID
T Milota, P Kralickova, J Litzman, I Malkusova, D Jilek, J Petanova, ...
Frontiers in immunology 9, 3135, 2018
32018
Teachers inventory of descriptors for describing and evaluation of families
JM Havigerová, J Haviger, Z Truhlářová
Procedia-Social and Behavioral Sciences 112, 799-805, 2014
32014
When parents and teachers assess intellectual giftedness of preschool children
JM Havigerová, K Juklová, J Haviger
Stanisław Juszczyk, 188, 2013
32013
Škála charakteristik nadání pro předškolní děti–shody a rozpory v posuzování nadání předškoláků mezi učitelkami MŠ a rodiči1
JM Havigerová, J Haviger, K Juklová
Adresa on-line časopisu: http://www. upol. cz/fakulty/pdf/e-pedagogium, 68, 2013
22013
Pedagogové, informatici a implicitní deskriptory normality
J Havigerová, J Haviger
Pedagogická orientace 20 (1), 80-103, 2010
22010
Multimedia program Graphs and its benefit
E Milková, M Pozdílek, J Haviger
ITI 2008-30th International Conference on Information Technology Interfaces …, 2008
22008
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20