Jiri Haviger
Jiri Haviger
University of Hradec Kralove, Czech Reublic
E-mailová adresa ověřena na: uhk.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Using mood induction procedures in psychological research
D Kučera, J Haviger
Procedia-Social and Behavioral Sciences 69, 31-40, 2012
362012
The van hiele levels at Czech secondary schools
J Haviger, I Vojkůvková
Procedia-Social and Behavioral Sciences 171, 912-918, 2015
192015
Projevy dětské zvídavosti: získávání informací a kladení otázek od předškolního věku v kontextu intelektového nadání
HJ Marie, B Iva, S Veronika, H Jiří
Grada Publishing, as, 2014
192014
Infidelity as a Threatening Factor to the Existence of the Family
I Loudová, K Janiš, J Haviger
Procedia-Social and Behavioral Sciences 106, 1462-1469, 2013
182013
The van Hiele geometry thinking levels: gender and school type differences
J Haviger, I Vojkůvková
Procedia-Social and Behavioral Sciences 112, 977-981, 2014
172014
Questions in the School
JM Havigerová, J Haviger
International Journal of Educational and Pedagogical Sciences 6 (6), 1185-1188, 2012
162012
The communication between schools and families from the perspective of parents of high school students
I Loudová, JM Havigerová, J Haviger
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 1242-1246, 2015
92015
TeacherГs subjective definition of family
JM Havigerováak, J Haviger, Z Truhlářová
Procedia-Social and Behavioral Sciences 106, 2507-2515, 2013
92013
Are types of memory critical for student’s success in tests of discrete mathematics?
J Haviger
Procedia-Social and Behavioral Sciences 29, 964-968, 2011
92011
Application of multi-agent systems and ambient intelligence approaches in water management
P Mikulecký, A Bodnárová, K Olševičová, D Ponce, J Haviger
13th IWRA World Water Congress, Montpellier, France, 2008
92008
CVID-associated tumors: Czech nationwide study focused on epidemiology, immunology, and genetic background in a cohort of patients with CVID
P Kralickova, T Milota, J Litzman, I Malkusova, D Jilek, J Petanova, ...
Frontiers in immunology 9, 3135, 2019
82019
Relationship between cyberbullying and readiness for aggressive behavior in middle adolescence
G Slaninova, J Haviger, L Novotna, P Sochorova, M Vackova
Procedia-Social and Behavioral Sciences 29, 567-573, 2011
72011
Where preschool children acquire information about a topic that they enjoy: giftedness-based study
JM Havigerová, J Haviger
Procedia-Social and Behavioral Sciences 112, 219-224, 2014
62014
Možnosti využití metod komputační lingvistiky v psychologii
D Kučera, J Haviger
Sborník příspěvků konference SPO, 175-178, 2013
42013
The van Hiele Geometry Test at Czech Secondary School
I Vojkuvkova, J Haviger
World Data System Asia-Oceania Conference 13, 2013, 2013
42013
Text-based detection of the risk of depression
JM Havigerová, J Haviger, D Kučera, P Hoffmannová
Frontiers in psychology 10, 513, 2019
32019
Perception and utilization of Facebook by university students: case study
M Černá, L Svobodová, J Haviger
Proceedings of the 15th European Conference on e-Learning, ECEL, 105-113, 2016
32016
Lexikální stopa pojmu rodina: využití analýzy sítí, frekvenční analýzy a otevřeného kódování pro výzkum implicitních teorií rodiny
J Haviger, JM Havigerová, I Loudová
Gaudeamus, 2014
32014
When parents and teachers assess intellectual giftedness of preschool children
JM Havigerová, K Juklová, J Haviger
Stanisław Juszczyk, 188, 2013
32013
Evaluation of Stress Conditions for FIM UHK Students in Order to Improve Blended Learning and Flexibility of Educational Process
V Strnadová, P Voborník, J Haviger, K Provazníková
International Conference on Blended Learning, 247-258, 2017
22017
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20