Jan Douda
Title
Cited by
Cited by
Year
Landscape‐level variability in historical disturbance in primary Picea abies mountain forests of the Eastern Carpathians, Romania
M Svoboda, P Janda, R Bače, S Fraver, TA Nagel, J Rejzek, M Mikoláš, ...
Journal of vegetation science 25 (2), 386-401, 2014
752014
Vegetation classification and biogeography of European floodplain forests and alder carrs
J Douda, K Boublík, M Slezák, I Biurrun, J Nociar, A Havrdová, J Doudová, ...
Applied Vegetation Science 19 (1), 147-163, 2016
742016
Formalized classification of the vegetation of alder carr and floodplain forests in the Czech Republic
J Douda
Preslia 80 (2), 199-224, 2008
632008
Higher genetic diversity in recolonized areas than in refugia of Alnus glutinosa triggered by continent‐wide lineage admixture
A Havrdová, J Douda, K Krak, P Vít, V Hadincová, P Zákravský, B Mandák
Molecular Ecology 24 (18), 4759-4777, 2015
462015
Variability in forest floor at different spatial scales in a natural forest in the Carpathians: effect of windthrows and mesorelief
P Šamonil, K Král, J Douda, B Šebková
Canadian Journal of Forest Research 38 (10), 2596-2606, 2008
392008
Development of alder carr after the abandonment of wet grasslands during the last 70 years
J Douda, A Čejková, K Douda, J Kochánková
Annals of forest science 66 (7), 1-13, 2009
382009
Migration patterns of subgenus Alnus in Europe since the Last Glacial Maximum: a systematic review
J Douda, J Doudova, A Drašnarová, P Kuneš, V Hadincová, K Krak, ...
PloS one 9 (2), e88709, 2014
342014
Plant species coexistence at local scale in temperate swamp forest: test of habitat heterogeneity hypothesis
J Douda, J Doudová-Kochánková, K Boublík, A Drašnarová
Oecologia 169 (2), 523-534, 2012
332012
The role of landscape configuration in plant composition of floodplain forests across different physiographic areas
J Douda
Journal of vegetation Science 21 (6), 1110-1124, 2010
322010
How genome size variation is linked with evolution within Chenopodium sensu lato
B Mandák, K Krak, P Vít, Z Pavlíková, MN Lomonosova, F Habibi, L Wang, ...
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 23, 18-32, 2016
272016
Recent similarity in distribution ranges does not mean a similar postglacial history: a phylogeographical study of the boreal tree species Alnus incana based on …
B Mandák, A Havrdová, K Krak, V Hadincová, P Vít, P Zákravský, J Douda
New Phytologist 210 (4), 1395-1407, 2016
272016
Flow cytometry, microsatellites and niche models reveal the origins and geographical structure of Alnus glutinosa populations in Europe
B Mandák, P Vít, K Krak, P Trávníček, A Havrdová, V Hadincová, ...
Annals of botany 117 (1), 107-120, 2016
222016
Role of position within the windthrow in forest floor chemistry in the flysch zone of the Carpathians
P Šamonil, B Šebková, J Douda, T Vrška
Canadian journal of forest research 38 (6), 1646-1660, 2008
222008
Traditional forest management practices stop forest succession and bring back rare plant species
J Douda, K Boublík, J Doudová, M Kyncl
Journal of Applied Ecology 54 (3), 761-771, 2017
212017
Allopolyploid Origin of Chenopodium album s. str. (Chenopodiaceae): A Molecular and Cytogenetic Insight
K Krak, P Vít, A Belyayev, J Douda, L Hreusová, B Mandák
Plos One 11 (8), e0161063, 2016
212016
Genome size stability across Eurasian Chenopodium species (Amaranthaceae)
P Vít, K Krak, P Trávníček, J Douda, MN Lomonosova, B Mandák
Botanical Journal of the Linnean Society 182 (3), 637-649, 2016
202016
Hybridization and polyploidization within the Chenopodium album aggregate analysed by means of cytological and molecular markers
B Mandák, K Krak, P Vít, MN Lomonosova, A Belyayev, F Habibi, L Wang, ...
Molecular phylogenetics and evolution 129, 189-201, 2018
142018
Cross-amplification and multiplexing of SSR markers for Alnus glutinosa and A. incana
A Drašnarová, K Krak, P Vít, J Doudová, J Douda, V Hadincová, ...
Tree genetics & genomes 10 (4), 865-873, 2014
112014
Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně
J Douda
Ms., dipl. pr., Česká zemědělská univerzita, Praha, 2003
102003
Červená kniha květeny jižní části Čech
K Boublík, J Brabec, P Bureš, J Danihelka, J Douda, M Ducháček, L Ekrt, ...
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013
92013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20