Sledovat
Pavlína Netrdová
Pavlína Netrdová
Charles University in Prague, Faculty of Science
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Regional unemployment impacts of the global financial crisis in the new member states of the EU in Central and Eastern Europe
J Blažek, P Netrdová
European Urban and Regional Studies 19 (1), 42-61, 2012
822012
Prostorové vzorce sociálně-ekonomické diferenciace obcí v České republice
J Novák, P Netrdová
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 47 (4), 717-744, 2011
742011
Prostorová autokorelace – všudypřítomný jev při analýze prostorových dat?
P Spurná
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 44 (4), 767-787, 2008
642008
Can development axes be identified by socio-economic variables? The case of Czechia
J Blažek, P Netrdová
Geografie 114 (4), 245-262, 2009
502009
Přístupy k měření významu geografického rozměru společenských nerovnoměrností
P Netrdová, V Nosek
Geografie 114 (1), 52-65, 2009
392009
Aktuální tendence lokální diferenciace vybraných socioekonomických jevů v Česku: směřuje vývoj k větší mozaikovitosti prostorového uspořádání
J Blažek, P Netrdová
Geografie 117 (3), 266-288, 2012
35*2012
The efficiency of areal units in spatial analysis: Assessing the performance of functional and administrative regions
P Klapka, M Halás, P Netrdová, V Nosek
Moravian Geographical Reports 24 (2), 47-59, 2016
312016
Geograficky vážená regrese: metoda analýzy prostorové nestacionarity geografických jevů
P Spurná
Geografie 113 (2), 125-139, 2008
182008
Measuring Spatial Aspects of Variability. Comparing Spatial Autocorrelation with Regional Decomposition in International Unemployment Research.
V Nosek, P Netrdová
Historical Social Research 39 (2), 292-314, 2014
152014
Exploring the variability and geographical patterns of population characteristics: Regional and spatial perspectives
P Netrdová, V Nosek
Moravian Geographical Reports 25 (2), 85-94, 2017
142017
Spatial patterns of unemployment in Central Europe: Emerging development axes beyond the Blue Banana
P Netrdová, V Nosek
Journal of Maps 12 (4), 701-706, 2016
142016
Regional and Spatial Concentration of Socio-economic Phenomena: Empirical Evidence from the Czech Republic
V Nosek, P Netrdová
Ekonomický časopis 58 (4), 344-359, 2010
142010
Can development axes be identified by socio-economic variables? The case of Czechia
J Blazek, P Netrdova
Geografie 114 (4), 245-262, 2009
92009
Současné trendy v kvantitativní analýze geografických dat: možnosti a problémy prostorové analýzy dat
P Netrdová
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010
52010
Spatial dimension of unemployment: Space-time analysis using real-time accessibility in Czechia
P Netrdová, V Nosek
ISPRS International Journal of Geo-Information 9 (6), 401, 2020
42020
What values of Moran’s I and Theil index decomposition really mean under different conditions: On the issue of interpretation
V Nosek, P Netrdová
Letters in Spatial and Resource Sciences 10 (2), 149-159, 2017
42017
Using areal interpolation to deal with differing regional structures in international research
P Netrdová, V Nosek, P Hurbánek
ISPRS International Journal of Geo-Information 9 (2), 126, 2020
32020
Soaring unemployment in Czechia during the global economic crisis
P Netrdová, J Blažek
Journal of Maps 15 (1), 69-76, 2019
22019
Mapování kriminality jako téma i praktická činnost ve výuce
J Jíchová, P Netrdová
Geografické rozhledy 27 (2), 20-23, 2017
22017
Vývojové pravidelnosti a specifika geografické diferenciace obyvatelstva a jeho struktury na úrovni obcí v Česku v transformačním období
P Netrdová, V Nosek
12018
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20