Miroslav Marada
Miroslav Marada
UK PřF v Praze
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz - Domovská stránka
NázevCitaceRok
Vymezeníperiferních oblasti Česka a studium jejich znaků pomocí statistické analýzy
M Marada
Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti 106 (1), 12-25, 2001
762001
Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí
T Havlíček, P Chromý, V Jančák, M Marada
Problémy periferních oblastí, 6-24, 2005
682005
Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka
E Heřmanová, P Chromý
ASPI, 2009
622009
Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka
V Jančák, P Chromý, M Marada, T Havlíček, P Vondráčková
Geografie 115 (2), 207-222, 2010
542010
Doprava a geografická organizace společnosti v Česku
M Marada
Česká geografická společnost, 2010
502010
TRACC transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe
K Spiekermann, M Wegener, V Květoň, M Marada, C Schürmann, ...
Draft final report. ESPON applied research, 2013
492013
Innere und äussere Peripherie am beispiel Tschechiens
T Havlíček, P Chromý, V Jančák, M Marada
Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 150, 299-316, 2008
492008
Venkov–žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku
P Chromý, V Jančák, M Marada, T Havlíček
Geografie 116 (1), 23-45, 2011
482011
Regional differentiation of selected conditions for the development of human and social capital in Czechia
V Jančák, T Havlíček, P Chromý, M Marada
Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti 113 (3), 269-284, 2008
482008
Sociogeografická regionalizace Česka
M Hampl, M Marada
Geografie 120 (3), 397-421, 2015
322015
Diferenciace nabídky dopravních příležitostí v českých obcích a sociogeografických mikroregionech
M Marada, V Květoň
Geografie–Sborník ČGS 115 (1), 21-43, 2010
272010
Územní diferenciace v Česku
T Havlíček, M Marada
České pohraničí–bariéra nebo prostor zprostředkování, 103-114, 2004
242004
Regional product labelling as part of the region formation process. The case of Czechia
M Kašková, P Chromý
AUC Geographica 49 (2), 87-98, 2014
23*2014
Dopravní hierarchie středisek v Česku: vztah k organizaci osídlení
M Marada
Dizertační práce. PřF UK v Praze, 2003
222003
Contribution to studies on peripheral regions of Czechia
M MARADA, P CHROMÝ
Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica …, 1999
201999
Dopravní vztahy v Pražském městském regionu
M MARADA
Sociální geografie Pražského městského regionu. Praha: Univerzita Karlova v …, 2006
182006
Železniční doprava jako faktor regionálního rozvoje
M Marada, V Květoň, P Vondráčková
Národohospodářský obzor 4 (4), 51-59, 2006
172006
„Accessibility of Peripheral Regions: A Case of Czechia
M Marada, T HUDEČEK
Europa XXI 15, 43-51, 2006
172006
Space polarization and peripheral regions in Czechia
M Marada, P Chromý, V Jančák, T Havlíček
Europa XXI 15, 29-34, 2006
152006
Jak na výuku zeměpisu v terénu
M Marada
Geografické rozhledy 15 (3), 2-5, 2008
142008
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20