Miroslav Marada
Miroslav Marada
UK PřF v Praze
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz - Domovská stránka
NázevCitaceRok
Vymezeníperiferních oblasti Česka a studium jejich znaků pomocí statistické analýzy
M Marada
Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti 106 (1), 12-25, 2001
762001
Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura v regionech Česka
E Heřmanová, P Chromý
ASPI, 2009
692009
Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí
T Havlíček, P Chromý, V Jančák, M Marada
Problémy periferních oblastí, 6-24, 2005
672005
Doprava a geografická organizace společnosti v Česku
M Marada
Česká geografická společnost, 2010
552010
Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka
V Jančák, P Chromý, M Marada, T Havlíček, P Vondráčková
Geografie 115 (2), 207-222, 2010
542010
Venkov–žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku
P Chromý, V Jančák, M Marada, T Havlíček
Geografie 116 (1), 23-45, 2011
482011
Innere und äussere Peripherie am beispiel Tschechiens
T Havlíček, P Chromý, V Jančák, M Marada
Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 150, 299-316, 2008
482008
Regional differentiation of selected conditions for the development of human and social capital in Czechia
V Jančák, T Havlíček, P Chromý, M Marada
Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti 113 (3), 269-284, 2008
472008
TRACC transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe
K Spiekermann, M Wegener, V Květoň, M Marada, C Schürmann, ...
Draft final report. ESPON applied research, 2013
452013
Sociogeografická regionalizace Česka
M Hampl, M Marada
Geografie 120 (3), 397-421, 2015
312015
Diferenciace nabídky dopravních příležitostí v českých obcích a sociogeografických mikroregionech
M Marada, V Květoň
Geografie–Sborník ČGS 115 (1), 21-43, 2010
282010
Dopravní hierarchie středisek v Česku: vztah k organizaci osídlení
M Marada
Dizertační práce. PřF UK v Praze, 2003
262003
Železniční doprava jako faktor regionálního rozvoje
M Marada, V Květoň, P Vondráčková
Národohospodářský obzor 4 (4), 51-59, 2006
232006
Dopravní vztahy v Pražském městském regionu
M MARADA
Sociální geografie Pražského městského regionu. Praha: Univerzita Karlova v …, 2006
232006
Územní diferenciace v Česku
T Havlíček, M Marada
České pohraničí–bariéra nebo prostor zprostředkování, 103-114, 2004
222004
Regional product labelling as part of the region formation process. The case of Czechia
M Kašková, P Chromý
AUC Geographica 49 (2), 87-98, 2014
21*2014
Contribution to studies on peripheric regions of Czechia
M Marada, P Chromý
Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, 241-255, 1999
191999
Jak na výuku zeměpisu v terénu
M Marada
Geografické rozhledy 15 (3), 2-5, 2006
182006
Mapové dovednosti: vymezení a výzkum
M Hanus, M Marada
Geografie 119 (4), 406-422, 2014
162014
„Accessibility of Peripheral Regions: A Case of Czechia
M Marada, T HUDEČEK
EUROPA XXI, Institue of Geography and Spatial Organization, Warszawa, 43-49, 2006
162006
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20