Sledovat
Miroslav Marada
Miroslav Marada
UK PřF v Praze
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Vymezeníperiferních oblasti Česka a studium jejich znaků pomocí statistické analýzy
M Marada
Geografie. Sbornik Ceské geografické spolecnosti 106 (1), 12-25, 2001
892001
Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí
T Havlíček, P Chromý, V Jančák, M Marada
Problémy periferních oblastí, 6-24, 2005
882005
Doprava a geografická organizace společnosti v Česku
M Marada
Česká geografická společnost, 2010
862010
TRACC transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe
K Spiekermann, M Wegener, V Květoň, M Marada, C Schürmann, ...
Draft final report. ESPON applied research 2, 1-266, 2013
792013
Venkov–žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku
P Chromý, V Jančák, M Marada, T Havlíček
Geografie 116 (1), 23-45, 2011
752011
Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka
V Jančák, P Chromý, M Marada, T Havlíček, P Vondráčková
Geografie 115 (2), 207-222, 2010
732010
Sociogeografická regionalizace Česka
M Hampl, M Marada
Geografie 120 (3), 397-421, 2015
672015
Regional differentiation of selected conditions for the development of human and social capital in Czechia
V Jančák, T Havlíček, P Chromý, M Marada
Geografie. Sbornik Ceske geograficke spolecnosti 113 (3), 269-284, 2008
602008
Innere und äußere Peripherie am Beispiel Tschechiens
T Havlíček, P Chromý, V Jančák, M Marada
Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 150, 299-316, 2008
582008
Diferenciace nabídky dopravních příležitostí v českých obcích a sociogeografických mikroregionech
M Marada, V Květoň
Geografie–Sborník ČGS 115 (1), 21-43, 2010
392010
Jak na výuku zeměpisu v terénu
M Marada
362006
Regional product labelling as part of the region formation process. The case of Czechia
M Kašková, P Chromý
AUC Geographica 49 (2), 87-98, 2014
352014
Železniční doprava jako faktor regionálního rozvoje
M Marada, V Květoň, P Vondráčková
Národohospodářský obzor 4 (4), 51-59, 2006
302006
Delimitation of functional transport regions: understanding the transport flows patterns at the micro-regional level
S Kraft, M Marada
Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 99 (1), 79-93, 2017
292017
Dopravní vztahy v Pražském městském regionu
M MARADA
Sociální geografie Pražského městského region, 64-78, 2006
292006
Dopravní hierarchie středisek v Česku: vztah k organizaci osídlení
M Marada
Dizertační práce, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta …, 2003
292003
Space polarization and peripheral regions in Czechia
M Marada, P Chromý, V Jančák, T Havlíček
Europa XXI 15, 29-34, 2006
232006
Accessibility of peripheral regions: A case of Czechia
M Marada, T Hudeček
Europa XXI 15, 43-51, 2006
232006
Územní diferenciace v Česku
T Havlíček, M Marada
České pohraničí–bariéra nebo prostor zprostředkování, 103-114, 2004
232004
Mapové dovednosti: vymezení a výzkum
M Hanus, M Marada
Geografie 119 (4), 406-422, 2014
222014
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20