Sledovat
Jana Skálová
Jana Skálová
E-mailová adresa ověřena na: vse.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Podvojné účetnictví 2015. 21. vyd
J SKÁLOVÁ
Praha: Grada Publishing, 2015
1242015
Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností
J Skálová
Wolters Kluwer Česká republika, 2012
942012
Společnost s ručením omezeným: z právního a účetního pohledu
J Dědič, J Kunešová-Skálová
Polygon, 1999
471999
Podvojné účetnictví 2010
TPAHN Audit
Grada Publishing as, 2011
44*2011
Abeceda účetnictví pro podnikatele 2014
R CHALUPA, J KADLEC, J PILÁTOVÁ, D Procházková, R Sedlák, ...
Praha: ANAG, březen, 2014
282014
Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti
J Skálová, P Pokorná
Wolters Kluwer Česká republika, 2009
262009
Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti. 2. aktualizované a rozšířené vydání
J SKÁLOVÁ, P ČOUKOVÁ
Praha: Wolters Kluwer ČR, as, 2009
252009
Daně v účetnictví
J Skálová
Wolters Kluwer, 2017
242017
Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích
J Skálová
Wolters Kluwer, 2015
142015
Oceňování nepeněžitých vkladů a finanční asistence v novele obchodního zákoníku a účetní souvislosti (2. část)
J Dědič, J Skálová, J Hlaváč
Obchodněprávní revue 10, 278-288, 2009
122009
Podvojné účetnictví 2019. 25. vyd
J SKÁLOVÁ
Praha: Grada Publishing, 2019
112019
Účetní a daňové dopady transakcí v kapitálové společnosti. 1. vyd. Praha: ASPI, 2008. 312 s
J SKÁLOVÁ, P ČOUKOVÁ
11
Abeceda účetnictví pro podnikatele 2010
E Fišerová, R Chalupa, J Kadlec
Vyd, 2006
9*2006
Ceny v účetnictví a daních
M Skála, J Kunešová-Skálová
ASPI, 2002
92002
Abeceda účetnictví pro podnikatele 2010. 8. vyd. Jihlava: Nakladatelství ANAG, 2010. 439 s
E Fišerová, R Chalupa, J Kadlec, J Pilátová, D Procházková, R Sedlák, ...
9
Překážky při realizaci přeshraničních fúzí v Evropské unii
M Žárová, J Skálová
Současná Evropa 2012 (2), 83-104, 2012
82012
Accounting interpretation of cross-border mergers in the Czech Republic based on Czech accounting standards
J Skálová, T Podškubka
European Financial and Accounting Journal 4 (3), 19-39, 2009
82009
Pohledávky: komplexní účetní a daňový pohled
J Kunešová-Skálová
Sagit, 1996
61996
Daňová a účetní úprava fúzí na Slovensku
J Skálová
Český finanční a účetní časopis 2, 119-130, 2014
52014
Tax aspects of mergers and cross-border mergers
M Žárová, J Skálová
European Financial and Accounting Journal 9 (3), 25-49, 2014
52014
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20