Follow
TURGAY KALAYCI
TURGAY KALAYCI
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Verified email at bandirma.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The evaluation of hospital service quality by fuzzy MCDM
H Akdag, T Kalaycı, S Karagöz, H Zülfikar, D Giz
Applied Soft Computing 23, 239-248, 2014
1282014
Öğrenme sürecine ilişkin değerlendirmeler ve fuzzy karar verme tekniği ile sürece dair bir uygulama
S KARAGÖZ, H ZÜLFİKAR, T KALAYCI
Sosyal Bilimler Dergisi, 56-71, 2014
42014
AĞ PROTOKOLLERİNDE GÖRÜLEN BAZI PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
T KALAYCI
Sakarya University Journal of Science 6 (1), 160-164, 2002
2002
ATM AĞININ ÖLÇEKLENEBİLME YETENEĞİ
T KALAYCI, İ ÖZMEN
Öneri Dergisi 2 (11), 113-117, 1999
1999
SONET/SDH PROTOKOLÜ VE TTNET’İN TERCİHİ
E ÜÇDAL, T KALAYCI, İ ÖZMEN
Öneri Dergisi 2 (12), 1-6, 1999
1999
Anahtarlama devrimi
T Kalaycı, İ Özmen
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
1999
ATM ağının ölçeklenebilme yeteneği
T Kalaycı, İ Özmen
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
1999
ANAHTARLAMA DEVRİMİ
T KALAYCI, İ ÖZMEN
Öneri Dergisi 2 (11), 119-125, 0
SOSYAL BİLİMLER PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE FİZİK PRENSİPLERİNİN ROLÜ
S KARAGÖZ, İ ÖZMEN, T KALAYCI
Öneri Dergisi 3 (13), 65-68, 0
A SWITCHING TECHNIQUE AND AN APPLICATION EXAMPLE OF THE ENTERPRISE NETWORK
T KALAYCI
Öneri Dergisi 3 (14), 63-67, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10