Dana Řezníčková
Dana Řezníčková
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz
NázevCitaceRok
Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy
I Stuchlíková, T Janík, Z Beneš, M Bílek, K Brücknerová, M Černochová, ...
Masarykova univerzita, 2015
342015
Geografické dovednosti, jejich specifikace a kategorizace
D Řezníčková
Geografie 108 2, 146–163, 2003
252003
The transformation of geography education in Czechia
D Reznickova
Geografie 114 4, 316–331, 2009
20*2009
Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině
D Řezníčková, S Kučerová, M Marada, T Matějček, L Šefrna, K Vočadlová
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2008
142008
Geographical Education in the Czech Republic – the past, present and future
D Řezníčková
International Research in Geographic Education Journal 12 (2), 148–154, 2003
13*2003
Jak podpořit výukou zeměpisu myšlení žáků
D Řezníčková
Geografie na cestách poznání, 16–29, 2003
112003
Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie
D Řezníčková, H Cídlová, V Čížková, H Čtrnáctová, R Čudová, M Hanus, ...
Nakladatelství P3K, Praha, 2013
102013
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia z pohledu geografie
D Řezníčková
Geografické rozhledy 16 (2), 19–20, 2006
102006
Didaktika geografie: proměny identity oboru
D Řezníčková
Oborové didaktiky: vývoj – stav - perspektivy 1, 259–288, 2015
92015
Teoretické a metodologické otázky geografického vzdělávání. Dizertační práce.
D Řezníčková
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální …, 2006
8*2006
Úlohy ve výuce geografie
D Řezníčková, T Matějček
P3K, 2014
72014
Čtení v hodinách zeměpisu (1.díl)
D Řezníčková
Geografické rozhledy 13 (4), 98– 99, 2004
72004
O čem je vlastně zeměpis
D ŘEZNÍČKOVÁ
Geografické rozhledy 9 (2), 1-3, 1999
71999
Badatelsky orientovaná výuka geografie
D Řezníčková
Geografické rozhledy 23 (1), 12–15, 2013
62013
Rozšíření a implementace GIS ve výuce na gymnáziích v Česku.
L Král, D Řezníčková
Geografie 118 (3), 265–283, 2013
62013
Tvorba evaluačních geografických standardů
D Řezníčková
Vzdělávání zeměpisem, 30–38, 2002
62002
Reforma maturitních zkoušek ze zeměpisu jako součást nové strategie geografického vzdělávání
D Řezníčková
Geografie - Sborník České geografické společnosti 102 (3), 189–200, 1997
61997
Geographic skills in Czech curricula: analysis of teachers opinions
D Řezníčková, M Marada, M Hanus
mental 11 (3), 292-294, 2014
52014
Úlohy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti
D Mandíková, J Houfková
Praha: ČŠI, 2012
52012
Identita
P CHROMÝ, M MARADA, D ŘEZNÍČKOVÁ
Geografické rozhledy 14 (2), 36-37, 2004
52004
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20