Michal  Opatrny
Michal Opatrny
E-mailová adresa ověřena na: tf.jcu.cz - Domovská stránka
NázevCitaceRok
Praktická teologie pro sociální pracovníky
J Doležel, M Kaplánek, A Křišťan, M Martínek, M Opatrný
Jabok, 2008
30*2008
Sociální práce a teologie: Inspirace a podněty sociální práce pro teologii
M Opatrný
Vyšehrad, 2013
152013
K čemu může být sociálnímu pracovníkovi dobrá jeho víra?, Vztah víry a sociální práce ve světle výzkumných rozhovorů s pracovníky Charity
M Opatrný
Sociální práce 4 (2008), 85-92, 2008
7*2008
Charita jako místo evangelizace
M Opatrný
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010
62010
Teorie a praxe charitativní práce: uvedení do problematiky: praktická reflexe a aplikace
M Opatrný, M Lehner
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2010
52010
Třináctá komnata vztahu teologie a sociální práce: K problematice negativních vlivů křesťanské víry na pomáhání
M Opatrný
Caritas et Veritas 1 (2011), 44-59, 2011
42011
Služba potřebným - diakonie jako konstitutivní prvek praxe církve
M Opatrný
Praktická teologie pro sociální prácovníky, 62-71, 2008
42008
Pastorace přítomností v prostředí pohanství a nevíry
M Opatrný
Studia theologica 15 (1), 157-181, 2013
32013
Podobenství o milosrdném Samaritánovi a proprium křesťanské charitativní práce v kontextu tzv. teorie charity
M Opatrný
Studia theologica 18 (3), 167-184, 2016
12016
Etický kodex jako nástroj podpory řešení etických dilemat sociální práce z hlediska různých pojetí sociální práce
R Bandit, I Davidová, M Macurová, M Opatrný
Sešit sociální práce 4, 10-16, 2015
12015
Návrat ke klientovi: K současnému hledání smyslu sociální práce
M Opatrný, M Flídrová, S Anna
Caritas et Veritas 1 (2015), 144-153, 2015
12015
Role hodnot v identitě sociální práce.
M Flídrová, M Opatrný
Czech & Slovak Social Work/Sociální Práce/Sociálna Práca 14 (2), 2014
12014
Pastorální odkaz biskupa Josefa Hloucha
M Opatrný
Studia theologica 15 (3), 217-230, 2013
12013
Charitativní práce: interakce sociální práce a diakonie
M Opatrný
Teorie a praxe Charitativni práce, Uvedení do problematiky, Praktická …, 2010
12010
Social work failure? The issues of social work developments in postmodernity
M Opatrný
Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology 16 (3), 2019
2019
Milosrdní jako Otec? Ano, ale...: Postoje českých křesťanů k menšinám a uprchlíkům
M Opatrný
Studia Aloisiana 8 (1), 19-46, 2017
2017
The Outsourcing of Neighbourly Love
M Opatrny, T Morongova
STUDIA THEOLOGICA-CZECH REPUBLIC 18 (4), 111-124, 2016
2016
The Parable of the Good Samaritan and the Proprium of Christian Charity Work in the Context of So-called Caritas-Theology
M Opatrny
STUDIA THEOLOGICA-CZECH REPUBLIC 18 (3), 167-184, 2016
2016
Tenth anniversary of the Encyclical Deus caritas est
M Opatrny
STUDIA THEOLOGICA-CZECH REPUBLIC 18 (3), 115-116, 2016
2016
Die Skepsis im Osten
M Opatrný
ET Studies 7 (2), 277-294, 2016
2016
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20