Michal  Opatrny
Název
Citace
Citace
Rok
Sociální práce a teologie: Inspirace a podněty sociální práce pro teologii
M Opatrný
Vyšehrad, 2013
152013
Charita jako místo evangelizace
M Opatrný
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010
102010
K čemu může být sociálnímu pracovníkovi dobrá jeho víra?, Vztah víry a sociální práce ve světle výzkumných rozhovorů s pracovníky Charity
M Opatrný
Sociální práce 4 (2008), 85-92, 2008
7*2008
Outsourcing blíženecké lásky
M Opatrný, T Morongová
Studia theologica, 111-124, 2016
42016
Podobenství o milosrdném Samaritánovi a proprium křesťanské charitativní práce v kontextu tzv. teorie charity
M Opatrný
Studia theologica 18 (3), 167-184, 2016
32016
Etický kodex jako nástroj podpory řešení etických dilemat sociální práce z hlediska různých pojetí sociální práce
R Bandit, I Davidová, M Macurová, M Opatrný
Sešit sociální práce 4, 10-16, 2015
32015
Pastorace přítomností v prostředí pohanství a nevíry
M Opatrný
Studia theologica 15 (1), 157-181, 2013
32013
Třináctá komnata vztahu teologie a sociální práce: K problematice negativních vlivů křesťanské víry na pomáhání
M Opatrný
Caritas et Veritas 1 (2011), 44-59, 2011
32011
Služba potřebným - diakonie jako konstitutivní prvek praxe církve
M Opatrný
Praktická teologie pro sociální prácovníky, 62-71, 2008
32008
Etický kodex jako nástroj podpory řešení etických dilemat sociální práce
R Bandit, I Davidová, M Macurová, M Opatrný
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015
22015
Teorie a praxe charitativní práce: uvedení do problematiky: praktická reflexe a aplikace
M Opatrný, M Lehner
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2010
22010
Theorie und Praxis der Karitativen Arbeit
M Opatrný, M Lehner
Ceské Budejovice: Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicıch, 2010
22010
The Caritas and Diaconia Organisations–Providers of Social Services or Secondary Church Structures?
M Opatrný
Caritas Et Veritas 7 (1), 99-105, 2017
12017
Pastoral und Verkündigung im Milieu des Aberglaubes und der Areligiosität in Tschechien
M Opatrný
Theologie der Gegenwart 1 (2014), 66-73, 2014
12014
Pastorální odkaz biskupa Josefa Hloucha
M Opatrný
Studia theologica 15 (3), 217-230, 2013
12013
Die Religionssituation in Tschechien im Blick der Praktischen Theologie und Religionssoziologie
M Opatrný
Theologie der Gegenwart 4 (22), 298-307, 2012
12012
POHLED ENCYKLIKY DEUS CARITAS EST NA PRACOVNÍKY CHARITY. SROVNÁNÍ A REFLEXE VYBRANÝCH NĚMECKOJAZYČNÝCH KOMENTÁŘŮ ENCYKLIKLIKY
M Opatrný
Studia theologica, 125-151, 2011
12011
Theorie und Praxis der Karitativen Arbeit: Einführung in die Problematik; praktische Reflexion und Anwendung
M Opatrný, M Lehner
FH OÖ, 2010
12010
Křesťanská sociální práce v Polsku, Idea a praxe
T Kamiński, M Lehner, M Elichová, F Štěch, J Maryšková, M Opatrný
Caritas et veritas, 14-20, 0
1
“Caritas theory” as theological discourse within education in social work?
M Opatrný
Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought 39 (3 …, 2020
2020
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20