Michal  Opatrny
Michal Opatrny
E-mailová adresa ověřena na: tf.jcu.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Praktická teologie pro sociální pracovníky
J Doležel, M Kaplánek, A Křišťan, M Martínek, M Opatrný
Jabok, 2008
31*2008
Sociální práce a teologie: Inspirace a podněty sociální práce pro teologii
M Opatrný
Vyšehrad, 2013
132013
Charita jako místo evangelizace
M Opatrný
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010
62010
K čemu může být sociálnímu pracovníkovi dobrá jeho víra?, Vztah víry a sociální práce ve světle výzkumných rozhovorů s pracovníky Charity
M Opatrný
Sociální práce 4 (2008), 85-92, 2008
6*2008
Pastorace přítomností v prostředí pohanství a nevíry
M Opatrný
Studia theologica 15 (1), 157-181, 2013
32013
Třináctá komnata vztahu teologie a sociální práce: K problematice negativních vlivů křesťanské víry na pomáhání
M Opatrný
Caritas et Veritas 1 (2011), 44-59, 2011
32011
Služba potřebným - diakonie jako konstitutivní prvek praxe církve
M Opatrný
Praktická teologie pro sociální prácovníky, 62-71, 2008
32008
Teorie a praxe charitativní práce: uvedení do problematiky: praktická reflexe a aplikace
M Opatrný, M Lehner
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, 2010
22010
Theorie und Praxis der Karitativen Arbeit
M Opatrný, M Lehner
Ceské Budejovice: Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicıch, 2010
22010
Podobenství o milosrdném Samaritánovi a proprium křesťanské charitativní práce v kontextu tzv. teorie charity
M Opatrný
Studia theologica 18 (3), 167-184, 2016
12016
Role hodnot v identitě sociální práce.
M Flídrová, M Opatrný
Czech & Slovak Social Work/Sociální Práce/Sociálna Práca 14 (2), 2014
12014
Pastoral und Verkündigung im Milieu des Aberglaubes und der Areligiosität in Tschechien
M Opatrný
Theologie der Gegenwart 1 (2014), 66-73, 2014
12014
Pastorální odkaz biskupa Josefa Hloucha
M Opatrný
Studia theologica 15 (3), 217-230, 2013
12013
Die Religionssituation in Tschechien im Blick der Praktischen Theologie und Religionssoziologie
M Opatrný
Theologie der Gegenwart 4 (22), 298-307, 2012
12012
Křesťanská sociální práce v Polsku, Idea a praxe
T Kamiński, M Lehner, M Elichová, F Štěch, J Maryšková, M Opatrný
Caritas et veritas, 14-20, 0
1
Milosrdní jako Otec? Ano, ale...: Postoje českých křesťanů k menšinám a uprchlíkům
M Opatrný
Studia Aloisiana 8 (1), 19-46, 2017
2017
The Outsourcing of Neighbourly Love
M Opatrny, T Morongova
STUDIA THEOLOGICA-CZECH REPUBLIC 18 (4), 111-124, 2016
2016
The Parable of the Good Samaritan and the Proprium of Christian Charity Work in the Context of So-called Caritas-Theology
M Opatrny
STUDIA THEOLOGICA-CZECH REPUBLIC 18 (3), 167-184, 2016
2016
Tenth anniversary of the Encyclical Deus caritas est
M Opatrny
STUDIA THEOLOGICA-CZECH REPUBLIC 18 (3), 115-116, 2016
2016
Die Skepsis im Osten
M Opatrný
ET studies 7 (2), 277-294, 2016
2016
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20