Michal Mádr
Title
Cited by
Cited by
Year
Policy autonomy, coordination or harmonization in the persistently heterogeneous European Union?
L Kouba, M Mádr, D Nerudová, P Rozmahel
DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review 7 (1), 53-71, 2016
62016
Does the Political Environment Affect Inflows of Foreign Direct Investment? Evidence from Emerging Markets
M Mádr, L Kouba
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 63 (6 …, 2015
52015
Politická nestabilita a příliv přímých zahraničních investic v tranzitivních ekonomikách
M Mádr, L Kouba
Scientific papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of …, 2014
32014
Elections and the tax structure in the post-socialist EU member states
L Formanová, M Mádr
Scientific papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of …, 2016
22016
Diversity of capitalism in the European post-socialist economies: The Balkan states at a crossroads
M Mádr, L Kouba
Scientific papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of …, 2016
22016
The Rule of Law and Economic Growth in the Balkan States
M Ftoreková, M Mádr
European Journal of Business Science and Technology 3 (1), 13-20, 2017
12017
Economic Development as a Factor of Democratisation: Evidence from Post-Socialist Economies
M Mádr
MENDELU Working Papers in Business and Economics, 2016
2016
DIVERSITY OF CAPITALISM IN THE EUROPEAN POST-SOCIALIST COUNTRIES: EVIDENCE FROM THE BALKAN AND POST-SOVIET STATES
M Mádr, L Kouba
GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 7, 382, 2015
2015
Institutional Diversity in the Post-socialist Area during Crisis.
M Mádr
Ovidius University Annals, Series Economic Sciences 15 (2), 2015
2015
Vliv institucionálního prostředí na příliv přímých zahraničních investic v evropských tranzitivních ekonomikách a v Latinské Americe
M Mádr, L Kouba
Acta Oeconomica Pragensia 23 (1), 45-60, 2015
2015
Policy Autonomy, Coordination or Harmonisation in the Persistently Heterogeneous European Union? WWWforEurope Working Paper No. 95
L Kouba, M Mádr, D Nerudová, P Rozmahel
WIFO Studies, 2015
2015
The Impact of Institutional Environment on Inflows of Foreign Direct Investment in European Transition Economies and Latin American Countries
M Mádr, L Kouba
Acta Oeconomica Pragensia 2015 (1), 45-60, 2015
2015
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2015, 63, 2017-2026
M Mádr, L Kouba
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun 63, 2017-2026, 2015
2015
VLIV INSTITUCIONÁLNÍHO PROSTŘEDÍ NA KONKURENCESCHOPNOST CHORVATSKA A SRBSKA V LETECH 2000 AŽ 2010
M Mádr, L Kouba
Acta academica karviniensia 14 (1), 96-107, 2014
2014
Vliv evropského integračního procesu na ekonomiky Bulharska a Rumunska
M Mádr, K Robková
Politika fiskální udržitelnosti ve Velké Británii během ekonomické krize
M Mádr, K Viktorová
INFLUENCE OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT ON THE RETAIL INDUSTRY IN UKRAINE
I Korolov, M Mádr
Brno, November 30, 2017, 120, 0
INSTITUCIONÁLNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCESCHOPNOST CHORVATSKA A SRBSKA 2000-2010
M Mádr, L Kouba
Kvalita právního prostředí a ekonomická výkonnost balkánských států
M Mádr, M Ftoreková
CONTEMPORARY INSTITUTIONAL DIVERSITY IN EUROPE: WHERE THE EUROPEAN POST-SOCIALIST COUNTRIES ARE HEADING
M Mádr, L Kouba
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20