Follow
Martin Krejsa
Title
Cited by
Cited by
Year
Structural Reliability Assessment using a Direct Determined Probabilistic Calculation
P Janas, M Krejsa, V Krejsa
Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and …, 2009
852009
Using DOProC method in structural reliability assessment
M Krejsa, P Janas, R Čajka
Applied Mechanics and Materials 300, 860-869, 2013
602013
Using the Direct Determined Fully Probabilistic Method (DDFPM) for determination of failure
P Janas, M Krejsa, V Krejsa
Reliability, Risk and Safety: Theory and Applications 1 (3), 1467-1474, 2010
522010
Probabilistic prediction of fatigue damage based on linear fracture mechanics
M Krejsa, L Koubová, J Flodr, J Protivinsky, QT Nguyen
Frattura ed Integrita Strutturale 11 (39), 143-159, 2017
462017
Inspection Based Probabilistic Modeling of Fatigue Crack Progression
M Krejsa, Z Kala, S Seitl
Procedia Engineering 142, 145-152, 2016
412016
Software application of the DOProC method
M Krejsa, P Janas, V Krejsa
International Journal of Mathematics and Computers in Simulation 8 (1), 121-126, 2014
412014
Measured data processing in civil structure using the DOProC method
R Čajka, M Krejsa
Advanced Materials Research 859, 114-121, 2014
382014
Probabilistic reliability assessment of steel structures exposed to fatigue
M Krejsa
Proceedings of Conference ESREL, 2671-2679, 2013
362013
The use of the direct optimized probabilistic calculation method in design of bolt reinforcement for underground and mining workings
M Krejsa, P Janas, I Yilmaz, M Marschalko, T Bouchal
The Scientific World Journal 2013, 2013
362013
Probabilistic Failure Analysis of Steel Structures Exposed to Fatigue
M Krejsa
312014
Probabilistic failure analysis of steel structures exposed to fatigue
M Krejsa
Key Engineering Materials 577, 101-104, 2014
312014
Optimal Safety Level of Acceptable Fatigue Crack
V Tomica, M Krejsa
5th International Probabilistic Workshop, 2007
282007
Probabilistic Computational Methods in Structural Failure Analysis
M Krejsa, J Králik
Journal of Multiscale Modelling 6 (03), 1550006, 2015
272015
Validating a computational model of a rooflight steel structure by means of a load test
R Čajka, M Krejsa
Applied Mechanics and Materials 501, 592-598, 2014
252014
Structural Reliability Analysis Using DOProC Method
M Krejsa, P Janas, V Krejsa
Procedia Engineering 142, 34-41, 2016
202016
Mathematical modelling of thin-walled cold-rolled cross-section
J Flodr, M Krejsa, D Mikolášek, O Sucharda, L Žídek
Applied Mechanics and Materials 617, 171-174, 2014
202014
Statistical Dependence of Input Variables in Doproc Method/Statistická Závislost Vstupních Veličin V Metodě Popv
P Janas, M Krejsa
Transactions of the VŠB–Technical University of Ostrava, Civil Engineering …, 2012
20*2012
Fatigue damage analysis of a riveted steel overhead crane support truss
P Lehner, M Krejsa, P Pařenica, V Křivý, J Brožovský
International Journal of Fatigue 128, 105190, 2019
182019
Numerical modeling of steel fillet welded joint
M Krejsa, J Brozovsky, D Mikolasek, P Parenica, J Flodr, A Materna, ...
Advances in Engineering Software 117, 59-69, 2018
182018
Numerický výpočet pravděpodobnosti užitím useknutých histogramů při posuzování spolehlivosti konstrukcí
P Janas, M Krejsa
Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava 2 …, 2002
182002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20