Jan Pacina
Jan Pacina
odborný asistent, Fakulta životního prostředí, UJEP
Verified email at ujep.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Third-order geomorphometric variables (derivatives): definition, computation and utilization of changes of curvatures
J Minár, M Jenčo, IS Evans, J Minár Jr, M Kadlec, J Krcho, J Pacina, ...
International Journal of Geographical Information Science 27 (7), 1381-1402, 2013
362013
Indication of importance of including soil microbial characteristics into biotope valuation method
J Troegl, J Pavlorkova, P Packova, J Sejak, P Kuráň, J Popelka, J Pacina
Sustainability 8 (3), 253, 2016
112016
Tracing post-depositional processes at Mesolithic occupation sites in central Sudan: view from the site of Sphinx (SBK. W-60) at Jebel Sabaloka
LV Suková, L Varadzin, A Bajer, L Lisá, J Pacina, P Pokorný
Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology, 133-150, 2015
112015
MODELLING THE EXTINCT LANDSCAPE AND SETTLEMENT FOR PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE.
V Brůna, J Pacina, J Pacina, E Vajsová
Cittŕ e Storia 9 (1), 2014
112014
Terrain skeleton and local morphometric variables: geosciences and computer vision technique.
P JENČO, M., PACINA, J., SHARY
Advances in Geoinformation Technologies, 57-76, 2009
112009
Georelief Transfiguration in Areas Affected by Open‐cast Mining
J Pacina, K Novák, J Popelka
Transactions in GIS 16 (5), 663-679, 2012
92012
Changes in the geochemistry of fluvial sediments after dam construction (the Chrudimka River, the Czech Republic)
TM Grygar, M Hošek, J Pacina, J Štojdl, O Bábek, J Sedláček, K Hron, ...
Applied Geochemistry 98, 94-108, 2018
82018
3D modelling as a tool for landscape restoration and analysis
J Pacina, K Novák, L Weiss
International Symposium on Environmental Software Systems, 123-138, 2011
82011
Popis principů fungování vybraných prostorových analýz a jejich implementace v nekomerčním GIS GRASS pro názornou výuku
J Pacina
Západočeská univerzita v Plzni, 2005
72005
Monitoring of avulsion channel evolution and river morphology changes using UAV photogrammetry: Case study of the gravel bed Ondava River in Outer Western Carpathians
M Rusnák, J Sládek, J Pacina, A Kidová
Area 51 (3), 549-560, 2019
62019
Observing landscape changes using distant methods
J Pacina, J Sládek
The Civil Engineering J 1, 1-11, 2015
62015
3D modelování a virtuální realita
T Oršulák, J Pacina
Tomáš Mikulenka, 2012
62012
Tourist Traffic Significantly Affects Microbial Communities of Sandstone Cave Sediments in the Protected Landscape Area “Labské Pískovce”(Czech Republic): Implications for …
J Kukla, M Holec, J Trögl, D Holcová, D Hofmanová, P Kuráň, J Popelka, ...
Sustainability 10 (2), 396, 2018
52018
Detailed analysis of georelief development in the lake Most surroundings
J Pacina, K Novák, V Brůna, J Popelka
Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 3 (2), 44, 2013
52013
Metody pro automatické vymezování elementárních forem georeliéfu jako součást Geomorfologického informačního systému
J Pacina
Disertační práce. FAV ZČU Plzeň, 2008
52008
Accuracy of Digital Surface Models derived from archival aerial photographs. Case study for the Czech Republic.
J Pacina, J Popelka
Geoinformatics FCE CTU 16 (1), 53-62, 2017
42017
Prehistoric dark soils/sediments of Central Sudan; case study from the Mesolithic landscape at the Sixth Nile Cataract
L Lisá, A Bajer, J Pacina, JP McCool, V Cílek, J Rohovec, Š Matoušková, ...
Catena 149, 273-282, 2017
42017
Evaluation of human impact on valley bottom sedimentation in Highlands: Case study from Česká Bělá, Czechia
L Vejrostova, L Lisá, A Bajer, J Pacina
Geografie 122, 21-44, 2017
42017
Účelově odvozené neinformatické modely v procesu předzpracování dat pro tvorbu geometrie modelových sít
B MALÁ, J PACINA, Z CAPEKOVÁ
Simona 2009, 2009
42009
Segregation and retention of As, potentially toxic metals, and organic pollutants in a reservoir from the Ohre River (the Czech Republic)
TM Grygar, O Bábek, J Sedláček, Z Lenďáková, M Faměra, J Štojdl, ...
JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS, 2020
32020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20