Tomáš Matějček
Tomáš Matějček
Přírodovědecká fakulta UK
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz
NázevCitaceRok
Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství
T Matějček, J Bartoš
Envigogika 7 (2), 2012
172012
Ekologická a environmentální výchova: učební text k průřezovému tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
T Matějček
Nakladatelství České geografické společnosti, 2007
132007
Ekologická a environmentální výchova: učební text k průřezovému tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
T Matějček
Nakladatelství České geografické společnosti, 2007
132007
Environmentální výchova z pohledu učitelů
J Činčera, K Jančaříková, T Matějček, P Šimonová, J Bartoš, M Lupač, ...
Masarykova univerzita, 2016
102016
Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie
D Řezníčková, H Cídlová, V Čížková, H Čtrnáctová, R Čudová, M Hanus, ...
Nakladatelství P3K, 2013
102013
Mezigenerační rozdíly v osobním vztahu k přírodě
M Vacínová, T Matějček
Envigogika 8 (2), 2013
9*2013
Úlohy ve výuce geografie
D Řezníčková, T Matějček
P3K, 2014
72014
ENVIRONMENTÁLNÍ POSTOJE BUDOUCÍCH UČITELŮ ZEMĚPISU
T MATĚJČEK
Informace České geografické společnosti 2, 2010
72010
Malý geografický a ekologický slovník: příručka pro školy i veřejnost
T Matějček
Nakladatelství České geografické společnosti, 2007
72007
Malý geografický a ekologický slovník: příručka pro školy i veřejnost
T Matějček
Nakladatelství České geografické společnosti, 2007
72007
Sledování výskytu invazních druhů rostlin v říčních nivách
T MATĚJČEK
Změny v krajině a povodňové riziko. Sborník příspěvků semináře Povodně a …, 2007
72007
Rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci vodních toků
T Matějček
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009
62009
Krajinně-ekologické zhodnocení vytěžených pískoven na okrese Nymburk
T Matějček
Diplomová práce, katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK, Praha, 2001
62001
Ekologická a environmentální výchova. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2007
T MATĚJČEK
6
Environmentální gramotnost–výsledky výzkumu na pražských gymnáziích
T Matějček, M Vacínová
Geografické rozhledy 22 (1), 16-17, 2012
52012
Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání
T MATĚJČEK
Životní prostředí. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta …, 2008
52008
Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání-biodiverzita a její ohrožení
T Matějček
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008
52008
Vytěžené pískovny a jejich začlenění do krajiny
T Matějček
Živa, LXXVII, č 6, 251-252, 2005
42005
Výskyt invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vybraných vodních toků [Occurrence of invasive plant species in riverbank vegetation along selected water courses]
T Matějček
Zpr. Čes. Bot. Společ 43, 169-182, 2008
32008
Hodnocení vytěžených pískoven na okrese Nymburk z krajinně-ekologického hlediska
T Matějček
Vlastivědný zpravodaj Polabí, 145-154, 1999
31999
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20