Sledovat
Tomáš Matějček
Tomáš Matějček
Přírodovědecká fakulta UK
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Malý geografický a ekologický slovník: příručka pro školy i veřejnost
T Matějček
Nakladatelství České geografické společnosti, 2007
352007
Malý geografický a ekologický slovník: příručka pro školy i veřejnost
T Matějček
Nakladatelství České geografické společnosti, 2007
352007
Environmentální výchova z pohledu učitelů
J Činčera, K Jančaříková, T Matějček, P Šimonová, J Bartoš, M Lupač, ...
Masarykova univerzita, 2016
302016
Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství
T Matějček, J Bartoš
Envigogika 7 (2), 2012
212012
Ekologická a environmentální výchova
T Matějček
Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2007
212007
Koncepce geografického vzdělávání
M MARADA, D Řezníčková, M Hanus, T Matějček, E Hofmann, ...
Certifikovaná metodika. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, 2017
202017
Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie
D Řezníčková, H Cídlová, V Čížková, H Čtrnáctová, R Čudová, M Hanus, ...
Nakladatelství P3K, 2013
202013
Makroregiony světa: regionální geografie pro gymnázia
I Bičík, J Anděl, T Matějček
Nakladatelství České geografické společnosti, sro, 2019
172019
Sledování výskytu invazních druhů rostlin v říčních nivách
T MATĚJČEK
Změny v krajině a povodňové riziko. Sborník příspěvků semináře Povodně a …, 2007
122007
Rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci vodních toků
T Matějček
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009
112009
Úlohy ve výuce geografie
D Řezníčková, T Matějček
P3K, 2014
102014
Mezigenerační rozdíly v osobním vztahu k přírodě
M Vacínová, T Matějček
Envigogika 8 (2), 2013
10*2013
Ekologická a environmentální výchova: učební text k průřezovému tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
T Matějček
Nakladatelství České geografické společnosti, 2007
102007
Ekologická a environmentální výchova: učební text k průřezovému tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
T Matějček
Nakladatelství České geografické společnosti, 2007
102007
Krajinně-ekologické zhodnocení vytěžených pískoven na okrese Nymburk
T Matějček
Ms.[Dipl. práce, Univerzita Karlova, Praha], 2001
92001
Učební úlohy ve výuce geografie
D Řezníčková, T Matějček
Praha: P3K, 2014
82014
ENVIRONMENTÁLNÍ POSTOJE BUDOUCÍCH UČITELŮ ZEMĚPISU
T MATĚJČEK
Informace České geografické společnosti 2, 2010
72010
Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání
T MATĚJČEK
Životní prostředí. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta …, 2008
72008
Vytěžené pískovny a jejich začlenění do krajiny
T Matějček
Živa 6, 251-252, 2005
72005
Rostlinné invaze v naší krajině
Z Lipský, T Matějček
62003
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20