Tomáš Matějček
Tomáš Matějček
Přírodovědecká fakulta UK
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz
NázevCitaceRok
Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství
T Matějček, J Bartoš
Envigogika 7 (2), 2012
192012
Ekologická a environmentální výchova: učební text k průřezovému tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
T Matějček
Nakladatelství České geografické společnosti, 2007
172007
Ekologická a environmentální výchova: učební text k průřezovému tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
T Matějček
Nakladatelství České geografické společnosti, 2007
172007
Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie
D Řezníčková, H Cídlová, V Čížková, H Čtrnáctová, R Čudová, M Hanus, ...
Nakladatelství P3K, 2013
102013
Malý geografický a ekologický slovník: příručka pro školy i veřejnost
T Matějček
Nakladatelství České geografické společnosti, 2007
102007
Malý geografický a ekologický slovník: příručka pro školy i veřejnost
T Matějček
Nakladatelství České geografické společnosti, 2007
102007
Environmentální výchova z pohledu učitelů
J Činčera, K Jančaříková, T Matějček, P Šimonová, J Bartoš, M Lupač, ...
Masarykova univerzita, 2016
92016
Mezigenerační rozdíly v osobním vztahu k přírodě
M Vacínová, T Matějček
Envigogika 8 (2), 2013
8*2013
Rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci vodních toků
T Matějček
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009
82009
ENVIRONMENTÁLNÍ POSTOJE BUDOUCÍCH UČITELŮ ZEMĚPISU
T MATĚJČEK
Informace České geografické společnosti 2, 2010
72010
Ekologická a environmentální výchova. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, 2007
T MATĚJČEK
7
Úlohy ve výuce geografie
D Řezníčková, T Matějček
P3K, 2014
62014
Sledování výskytu invazních druhů rostlin v říčních nivách
T MATĚJČEK
Změny v krajině a povodňové riziko. Sborník příspěvků semináře Povodně a …, 2007
62007
Krajinně-ekologické zhodnocení vytěžených pískoven na okrese Nymburk
T Matějček
Diplomová práce, katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK, Praha, 2001
62001
Environmentální gramotnost–výsledky výzkumu na pražských gymnáziích
T Matějček, M Vacínová
Geografické rozhledy 22 (1), 16-17, 2012
52012
Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání
T MATĚJČEK
Životní prostředí. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta …, 2008
52008
Výskyt invazních druhů rostlin v břehové vegetaci vybraných vodních toků [Occurrence of invasive plant species in riverbank vegetation along selected water courses]
T Matějček
Zpr. Čes. Bot. Společ 43, 169-182, 2008
52008
Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání-biodiverzita a její ohrožení
T Matějček
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008
52008
Vytěžené pískovny a jejich začlenění do krajiny
T Matějček
Živa, LXXVII, č 6, 251-252, 2005
42005
The spread of invasive neophytes in the riparian vegetation of The Tichá Orlice
L Hajzlerová, T Matějček
Revija za geografijo-Journal for Geography 6 (1), 33-46, 2011
32011
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20