Alena Seberová
Alena Seberová
katedra preprimární a primární pedagogiky Ostravská univerzita v Ostravě
Žádná ověřená e-mailová adresa - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů
A Seberová
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006
372006
Autoevaluace školy-od teorie k praxi a výzkumu
A Seberová, M Malčík
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009
152009
Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania. Profesia v slovensko-česko-poľskom výskume
B Kasáčová, S Babiaková, M Cabanová, E Filipiak, A Seberová
Banská Bystrica: PF UMB, 2011
11*2011
Analýza profesijných činností učiteľov v Česku
R Burkovičová, T Göbelová, A Seberová
B. Kasáčová, et al., Učiteľ preprimárneho a primárneho vzdelávania, 231-284, 2011
72011
The Teacher as Researcher and How to Develop Research Knowledge among Students–Teachers in the Czech Republic
A Seberová
Advancing quality cultures for teacher education in Europe: Tensions and …, 2010
42010
Cesta zvyšování kvality vyučování–stanou se učitelé výzkumníky ve svých třídách?
A Seberová
Orbis scholae 2 (3), 143-155, 2008
42008
Profesiografické otázky učitelství
T Göbelová, A Seberová
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012
22012
Kvalita pracovního života učitelů–teoretické vize a reality empirických zjištění
A Seberová
Kam směřuje současný pedagogický výzkum, 1-15, 2010
22010
Meta-evaluation and quality standard of the final evaluation report
A Seberová, M Malčík
SOCIAL PEDAGOG∎ Y, 149, 2010
22010
Výukový scaffolding v primárním vzdělávání optikou žáků mladšího školního věku
A Seberová, T Göbelová, O Šimik, Z Sikorová
Pedagogika 70 (4), 2020
2020
Educational Scaffolding in Primary Education from the Perspective of Younger-Aged School Pupils
A Seberová, T Göbelová, O Šimik, Z Sikorová
Pedagogika 70 (4), 553-568, 2020
2020
Selected Problems of Teachers' Functioning in Central and Eastern Europe: A Polish-czech-slovak Study
A Szafrańska, A Seberová, B Kasáčová, S Babiaková
Faculty of Education, Ostrava University, 2017
2017
Information System “Diagnostic” as a Tool of Action Research
A Seberová, M Malčík
International Journal of Information and Communication Technologies in …, 2014
2014
ICTE Journal
P Kapoun, J Hrbáček, M Kučera, Z Hodis, M Dosedla, L Najbrt, ...
2014
Curriculum reform and the new dimension of requirements for teaching professions in the Czech Republic
A Seberová
Problemy Wczesnej Edukacji 7 (14 (2)), 89-95, 2011
2011
4 PODPORA UČENÍ ŽÁKŮ VE SPOLEČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ
T Göbelová, A Seberová
Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání …, 0
HODNOCENÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ V KONTEXTU PODPORY EFEKTIVNÍHO UČENÍ
T Göbelová, A Seberová
Martin Kaleja (Ed.), 36, 0
EFEKTIVNÍ UČENÍ STUDENTŮ-VÝCHODISKA PRO EVALUACI KVALITY VÝUKY V TERCIÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
T Göbelová, A Seberová
OTÁZKY EVALUACE VÝUKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH, 33, 0
Evaluation as the Tool to Initiate Changes and Development of the School
A Seberová
Jiří Mareš, Stanislav Ježek, F. Tomášek, 51, 0
Využití smíšené metodologie v profesiografickém výzkumu učitelské profese1
A Seberová
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20