Sledovat
Markéta Ziková
Markéta Ziková
MU Brno
E-mailová adresa ověřena na: phil.muni.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Nový encyklopedický slovník češtiny
P Karlík, M Nekula, J Pleskalová, J Bachmannová, J Balhar, A Bičan, ...
Nakladatelství Lidové noviny, 2016
892016
The coda mirror V2
T Scheer, M Ziková
Acta Linguistica Hungarica 57 (4), 411-431, 2010
512010
Substantivní neologismy a jejich parasystémový charakter
M Ziková
Naše řeč 84 (2), 81-89, 2001
242001
Vowel length as evidence for a distinction between free and bound prefixes in Czech
P Caha, M Ziková
Acta Linguistica Hungarica 63 (3), 331-377, 2016
222016
The Havlík pattern and directional lower
T Scheer, M Ziková
Michigan Slavic Publications, 2010
212010
Alternace e-nula v současné češtině. Autosegmentální analýza
M Ziková
Ph. D dissertation, Masarykova univerzita v Brně, 2008
192008
The Coda Mirror v2
M Ziková, T Scheer
Acta Linguistica Hungarica 57 (4), 411-431, 2010
142010
Alternace vokálů s nulou v současné češtině–laterální autosegmentální analýza
M Ziková
Unpublished PhD. thesis, 2008
14*2008
První korpusová mluvnice češtiny (recenze)
P Kosek, M Ziková, K Osolsobě, M Křístek, J Vojtová
92011
When prosody follows syntax: verbal stems in Czech
M Ziková
Linguistica Brunensia 64 (1), 163-185, 2016
82016
Lexical prefixes and templatic domains: Prefix lengthening in Czech
M Ziková
Slavic Languages in Formal Grammar. Proceedings of FDSL 8, 325-338, 2012
82012
Czech syllabic consonants revisited
M Ziková
FDSL-7, Leipzig 30, 2007
72007
Morfonologické alternace v současné češtině
M Ziková
Preliminária k moderní mluvnici češtiny, Olomouc: UPOL, 177-201, 2015
62015
Slovotvorně motivované neologismy-produktivita a pravidelnost jejich tvoření
M Ziková
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná …, 2002
62002
Slabika
M Krčmová, M Ziková
52016
Úvod do slabičné typologie
M Ziková
Masarykova univerzita, 2014
52014
Infinitive Puzzle
P Karlík, L Veselovská, M Ziková, M Dočekal
Lincom Europa, 2009
52009
Why are case markers in the Czech nominal declension not cyclic suffixes?
M Ziková
Studies in Formal Slavic Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang, 325-335, 2008
52008
Why Czech case markers sometimes get lost
M Ziková, P Karlík, M Dočekal, J Zmrzlíková
Lincom EUROPA, 2007
52007
Princip synkretismu aneb Augiášův chléb české deklinace
M Ziková, P Caha
na 1 (2-3), 2006
52006
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20