Follow
Erkan Hasan Atalmis
Title
Cited by
Cited by
Year
Exploring the relationship between purpose of computer usage and reading skills of Turkish students: evidence from PISA 2006.
S Gumus, EH Atalmis
Turkish Online Journal Of Educational Technology-TOJET 10 (3), 129-140, 2011
622011
OECD Verilerine Göre Pisa Sinav Sonuçlarinin Değerlendirilmesi
İ Döş, EH Atalmış
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (2), 432-450, 2016
332016
Achievement gaps between different school types and regions in Turkey: Have they changed over time
S Gumus, EH Atalmis
Mevlana International Journal of Education 2 (2), 50-66, 2012
322012
TUBİTAK 4006 projelerine ilişkin yönetici, yürütücü ve öğrenci görüşleri
EH ATALMIŞ, A Ahmet, G SELÇUK
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (3), 1999-2020, 2018
212018
How does private tutoring mediate the effects of socio-economic status on mathematics performance? Evidence from Turkey
EH Atalmis, M Yilmaz, A Saatcioglu
Policy Futures in Education 14 (8), 1135–1152, 2016
182016
Private tutoring centers and their working conditions
A Boran, EH Atalmis, E Sagir
Turkish Journal of Education 4 (4), 17-29, 2015
17*2015
İdealist öğretmen ölçeği’nin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması
CAN Niyazi, N YILDIRIM, G Bedir, EH ATALMIŞ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (4), 405-418, 2019
142019
Turkish prospective teachers’ attitudes towards the teaching profession: A meta-analysis study
E ATALMIS, K Akif
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 9 (4), 393-413, 2018
142018
Examination of Science Achievement in the 8th Grade Level in Turkey in Terms of National and International Exams Depending upon Various Variables
EH Atalmis, SS Avgin, P Demir, B Yildirim
Journal of Education and Practice 7 (10), 152-162, 2016
132016
Türkiye’deki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: Bir meta-analiz çalışması
EH Atalmış, A Köse
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 9 (4), 393-413, 2018
122018
Development of a preschool teachers’ pedagogical content knowledge scale regarding mathematics
H DAĞLI, HE DAĞLIOĞLU, EH ATALMIŞ
International Journal of Assessment Tools in Education 6 (4), 617-635, 2019
102019
Aday öğretmen yetiştirme sürecinde alınan eğitimlerin öğretmenlik uygulamalarına katkısı: Sorunlar ve çözüm önerileri
A Köse, EH Atalmış
Turkish Studies 12 (25), 491-512, 2017
82017
Three, four, and none of the above options in multiple-choice items
E ATALMIŞ, N KİNGSTON
Turkish Journal of Education 6 (4), 143-157, 2017
62017
Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile işe bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişki: Kahramanmaraş ili örneği
A NACAR, E ATALMIŞ
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (1), 81-100, 2022
42022
Öğretmen ve Öğrencilere Göre 4006 TÜBITAK Bilim Fuarları Etkililikleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
G SELÇUK, E ATALMIŞ, A Ahmet
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2), 750-774, 2020
42020
Do the Guideline Violations Influence Test Difficulty of High-Stake Test?: An Investigation on University Entrance Examination in Turkey.
EH Atalmis
Journal of Education and Training Studies 4 (10), 1-7, 2016
32016
Analyzing the Mediating Effect of Psychological Resilience on the Relationship between COVID-19 Fear and Happiness.
R Yirci, EH Atalmis, E Hasan
Educational Process: International Journal 11 (2), 147-166, 2022
22022
A statistical comparison of norm-referenced assessment systems used in higher education in Turkey
EH ATALMIŞ
Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 10 (1), 12-29, 2019
22019
The Impact of Homogeneity of Answer Choices on Item Difficulty and Discrimination
EH Atalmis, NM Kingston
SAGE Open 8 (1), 2158244018758147, 2018
22018
EXAMINING SOCIAL STUDIES QUESTIONS ON NATIONAL TEST IN TURKEY IN TERMS OF REVIZED BLOOM'S TAXANOMY.
P DEMİR, M KÖÇER, EH ATALMIŞ
Electronic Turkish Studies 11 (19), 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20