Daniel Michniak
Daniel Michniak
vedecký pracovník, Geografický ústav SAV
E-mailová adresa ověřena na: savba.sk
NázevCitaceRok
Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Geographia Polonica 87 (1), 5-26, 2014
472014
Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska
E DŽUPINOVÁ, M Halás, M Horňák, P Hurbánek, M Káčerová, D Michniak, ...
Bratislava, Geografika, 2008
422008
Dostupnosť okresných miest na Slovensku
D Michniak
Geografický časopis 55 (1), 21-39, 2003
292003
Dostupnosť ako geografická kategória a jej význam pri hodnotení územno-správneho členenia Slovenska
D Michniak
Disertační práce. Geografickej Ústav SAV, Bratislava, 2002
252002
The impact of selected planned motorways and expressways on the potential accessibility of the Polish-Slovak borderland with respect to tourism development
D Michniak, M Więckowski, M Stępniak, P Rosik
Moravian Geographical Reports 23 (1), 13-20, 2015
212015
Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
IGiPZ PAN, 2012
162012
Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
IGiPZ PAN, 2012
162012
Pojem dostupnosti v geografii a vybrané prístupy k jej štúdiu
D MICHNIAK
Geografická revue 2 (2), 724-741, 2006
162006
Pogranicze polsko-słowackie
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
15*
Poľsko-slovenské pohraničie z hľadiska dopravnej dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
142012
Vplyv dostupnosti na rozvoj cestovného ruchu vo vybraných regiónoch na Slovensku
D MICHNIAK
Geographia Cassoviensis 4, 114-117, 2010
132010
Pogranicze polsko-słowackie: dostępność transportowa a turystyka
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2012
122012
Dostupnosť vybraných turistických stredísk v regióne Tatier
D Michniak
Regionálne štruktúry ČR a SR: časové a priestorové zmeny. Eds: Andráško, I …, 2009
122009
Accessibility of selected boundary regions in Slovakia
D Michniak
EUROPA XXI 20, 161-173, 2010
112010
Accessibility of the railway network in Slovakia
D MICHNIAK
Europa XXI 15, 51-61, 2006
112006
Niekoľko predbežných úvah o dostupnosti okresných miest na východnom Slovensku
A Bezák, D Michniak
Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae universitatis Prešoviensis …, 1999
101999
MAIN PROBLEMS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN SLOVAKIA AND EFFECTS ON REGIONAL DEVELOPMENT
D Michniak
Geographia Polonica 88 (1), 21-39, 2015
92015
Rozvoj cezhraničnej dopravnej infraštruktúry v slovensko-poľskom pohraničí po roku 1989.[in:] I. Andráško, V. Ira, E. Kallabová
D Michniak
Časovo-priestorové aspekty regionálnych štruktúr ČR a SR, 81-86, 2011
92011
Medzinárodné väzby jednotlivých okresov Slovenska na báze priamych dopravných prepojení
D Michniak
Geografický časopis 60 (1), 45-61, 2008
92008
Vybrané prístupy k hodnoteniu dopravnej dostupnosti vo vzťahu k rozvoju cestovného ruchu
D Michniak
Geografický časopis 66 (1), 21-38, 2014
82014
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20