Ing. Ivan Pirner
Ing. Ivan Pirner
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd
Verified email at ntis.zcu.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Correlating micro-CT imaging with quantitative histology
T Gregor, P Kochová, L Eberlová, L Nedorost, E Prosecká, V Liška, ...
Injury and skeletal biomechanics, 2012
162012
Segmentation of liver vessels for surgical purposes
P Zimmermann, I Pirner, M Zelezny
Pattern recognition and image analysis 24 (1), 185-187, 2014
22014
KINterestTV-towards non–invasive measure of user interest while watching tv
J Leroy, F Rocca, M Mancas, RB Madhkour, F Grisard, T Kliegr, J Kuchar, ...
International Summer Workshop on Multimodal Interfaces, 179-199, 2013
22013
Předzpracování pro segmentaci obrazových dat v lékařství
I Pirner
Plzeň, 2010
22010
Analysis of the Fiber Distribution, Size, and Volume Ratio of Unidirectional Composite Plates with Different Thicknesses
AR VLAKEN
Materiali in tehnologije 51 (1), 59-64, 2017
12017
Vyhodnocení úspěšnosti algoritmu vizuální detekce vláken na řezu kompozitního materiálu
I Pirner
Západočeská univerzita v Plzni, 2016
2016
Algorithm for visual fiber detection from composite cross-section
H Srbová, L Bureš, I Pirner, R Zemčík
Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2016
2016
BlackBox–zařízení pro optické měření vlnitosti laku
I Pirner
Západočeská univerzita v Plzni, 2015
2015
Optické měření vlnitosti laku
I Pirner
Západočeská univerzita v Plzni, 2014
2014
Analysis of fiber distribution and volume ratio of unidirectional composite for micromodels
H Srbová, I Pirner, R Zemčík, R Medlín
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2013
2013
Detekce otáčení náprav
I Pirner
Západočeská univerzita v Plzni, 2013
2013
Segmentation and 3D modeling of liver vessel system
P Zimmermann, I Pirner
IFAC Proceedings Volumes 45 (7), 420-423, 2012
2012
Segmentation of CT arteriography based on combination of segmentation methods
I Pirner, M Jiřík, M Železný
Pattern Recognition and Image Analysis 21 (3), 553, 2011
2011
Segmentace jater CT pomocí statistických momentů
I Pirner
Západočeská univerzita v Plzni, 2011
2011
Model-free autotuning testing on a model of a three-tank cascade
S Vrána, J Čihák, B Šulc
Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009
2009
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Informativnost příznaků v závislosti na tvaru frekvenčního spektra v úloze rozpoznávání řečníka
I Pirner
Learning parameters for graph cut segmentation
P Zimmermann, I Pirner
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17