Sledovat
Petr Novotný
Petr Novotný
E-mailová adresa ověřena na: mail.muni.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků
H Grecmanová, E URBANOVSKá, P NOVOTNý
Hanex, 2000
1512000
Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji
M Pol, L Hloušková, P Novotný, J Zounek
Masarykova univerzita, 2005
1192005
Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách
R SVARICEK, K SEDOVA, T Janík, O Kaščák, M Miková, ...
Praha: Portál, 2007
1182007
Age Management pro práci s cílovou skupinou 50
L Cimbálníková, J Fukan, B Lazarová, D Navrátilová, P Novotný, ...
Praha: Asociace instituci vzdelavani dospelych CR, 2012
862012
Učení pro pracoviště
P Novotný
Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. Brno …, 2009
642009
Em busca do conceito de cultura escolar: Uma contribuição para as discussões actuais
M Pol, L Hlousková, P Novotný, J Zounek
Revista Lusófona de Educação, 63-79, 2007
602007
Vzdělávací potřeby ve vztahu k účasti na vzdělávání dospělých
K Šeďová, P Novotný
Pedagogika 2006, 140-151, 2006
432006
Když se školy učí: When schools learn
M Pol, L Hloušková, B Lazarová, P Novotný, M Sedláček
Masarykova univerzita, 2013
412013
Intergenerational learning among teachers: overt and covert forms of continuing professional development
K Brücknerová, P Novotný
Professional development in education 43 (3), 397-415, 2017
392017
Demokracie ve škole
M Pol, M Rabušicová, P Novotný
Masarykova univerzita, 2006
382006
Driven to be a non-traditional student: Measurement of the academic motivation scale with adult learners after their transition to university
P Novotný, L Juhaňák
Studia paedagogica 24 (2), [109]-135, 2019
352019
Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe.
M Rabušicová, K Brücknerová, L Kamanová, P Novotný, K Pevná, ...
Masarykova univerzita, 2016
33*2016
Work ability among upper-secondary school teachers: Examining the role of burnout, sense of coherence, and work-related and lifestyle factors
P Hlaďo, J Dosedlová, K Harvánková, P Novotný, J Gottfried, K Rečka, ...
International journal of environmental research and public health 17 (24), 9185, 2020
312020
Age Management. Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění Age Managementu v České republice.
P Novotný, N Bosničová, J Břenková, J Fukan, B Lazarová, D Navrátilová, ...
Asociace institucí vzdělávání dospělých, 2014
302014
Intergenerational learning among teachers: An interaction perspective
P Novotný, K Brücknerová
Studia paedagogica 19 (4), [45]-79, 2014
262014
Age Management: komparativní analýza podmínek a přístupů využívaných v České republice a ve Finsku
L Cimbálníková, J Fukan, R Jokešová, B Lazarová, P Novotný, Z Palán, ...
AIVD ČR, 2011
262011
Trust within teaching staff and mutual learning among teachers
K Brücknerová, P Novotný
Studia paedagogica 22 (2), [67]-95, 2017
242017
Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám
M Pol, L Hloušková, P Novotný, M Sedláček
Studia paedagogica 15 (1), [85]-105, 2010
242010
School culture as an object of research
M Pol, L Hloušková, P Novotný, E Václavíková, J Zounek
The New Educational Review 5, 147-165, 2005
242005
Pojetí výuky a profesní identita začínajících vysokoškolských učitelů
K Šeďová, J Sedláčková, A Šmardová, J Zounek
Studia paedagogica 21 (1), [9]-34, 2016
232016
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20