Pavel Chromý
Pavel Chromý
Charles University in Prague, Faculty of Science
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz
NázevCitaceRok
Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010
MR Jepsen, T Kuemmerle, D Müller, K Erb, PH Verburg, H Haberl, ...
Land Use Policy 49, 53-64, 2015
1712015
České pohraničí-bariéra nebo prostor zprostředkování?
M Jeřábek, J Dokoupil, T Havlíček, P Chromý, M Marada, P Rumpel, ...
Academia, 2004
912004
Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů?
P Chromý
Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds): Geografie na cestách poznání …, 2003
842003
Regional identity, activation of territorial communities and the potential of the development of peripheral regions
P Chromý, H Janů
Acta Universitatis Carolinae Geographica 38 1, 105-117, 2003
812003
Příspěvek k teorii polarizovaného vývoje území se zaměřením na periferní oblasti
T Havlíček, P Chromý
Geografie 106 1, 1-11, 2001
772001
Kulturní regiony a geografie kultury
E Heřmanová, P Chromý, Z Kučera, S Kučerová, M Marada
ASPI, Praha, 348 s., 2009
692009
Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí
T Havlíček, P Chromý, V Jančák, M Marada
Problémy periferních oblastí. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká …, 2005
672005
Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka
V Jančák, P Chromý, M Marada, T Havlíček, P Vondráčková
Geografie 115 2, 207-222, 2010
582010
Historickogeografické aspekty vymezování pohraničí jako součást geografické analýzy
P Chromý
Geografie 105 1, 63-76, 2000
532000
Venkov–žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku
P Chromý, V Jančák, M Marada, T Havlíček
Geografie 116 1, 23-45, 2011
522011
Innere und äußere Peripherie am Beispiel Tschechiens
T Havlíček, P Chromý, V Jančák, M Marada
Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 150, 299-316, 2008
482008
Regional differentiation of selected conditions for the development of human and social capital in Czechia
V Jancak, T Havlicek, P Chromy, M Marada
Geografie 113 3, 269-284, 2008
472008
Kulturněgeografické aspekty rozvoje příhraničních periferií: analýza vybraných složek územní identity obyvatelstva Sušicka
P Chromý, J Skála
Geografie 115 2, 223-246, 2010
462010
Regional identity, contemporary and historical regions and the issue of relict borders–The case of Czechia
P Chromý, S Kučerová, Z Kučera
Region and Regionalism, 9-19, 2009
38*2009
Regional identity as a driver or a barrier in the process of regional development: A comparison of selected European experience
M Semian, P Chromý
Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography 68 (5), 263-270, 2014
332014
Historickogeografický pohled na české pohraničí
P Chromý
Jeřábek, M., Dokoupil, J., Havlíček, T. a kol.: České pohraničí–bariéra nebo …, 2004
262004
Region a regionalismus
P Chromý
Geografické rozhledy 19 1, 2–5, 2009
242009
Social Capital and Local Socio‐economic Development: The Case of Czech Peripheries
J Pileček, P Chromý, V Jančák
Tijdschrift voor economische en sociale geografie 104 5, 604-620, 2013
222013
Problémy integrace marginálního území do regionálního systému: příklad vojenského újezdu Boletice
T Seidl, P Chromý
Geografie 115 1, 44-63, 2010
222010
The forming of regional identity and identity of regions in Czechia–introduction to the research on the impact of second housing and tourism
D Fialová, P Chromý, Z Kučera, J Spilková, P Štych, J Vágner
Acta Universitatis Carolinae Geographica 45 1, 49-60, 2010
212010
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20