Sledovat
Pavel Chromý
Pavel Chromý
Charles University in Prague, Faculty of Science
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010
MR Jepsen, T Kuemmerle, D Müller, K Erb, PH Verburg, H Haberl, ...
Land Use Policy 49, 53-64, 2015
4072015
České pohraničí-bariéra nebo prostor zprostředkování?
M Jeřábek, J Dokoupil, T Havlíček, P Chromý, M Marada, P Rumpel, ...
Academia, 2004
1782004
Kulturní regiony a geografie kultury
E Heřmanová, P Chromý, Z Kučera, S Kučerová, M Marada
ASPI, Praha, 348 s., 2009
110*2009
Formování regionální identity: nezbytná součást geografických výzkumů?
P Chromý
Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds): Geografie na cestách poznání …, 2003
1092003
Regional identity, activation of territorial communities and the potential of the development of peripheral regions
P Chromý, H Janů
Acta Universitatis Carolinae Geographica 38 1, 105-117, 2003
962003
Příspěvek k teorii polarizovaného vývoje území se zaměřením na periferní oblasti
T Havlíček, P Chromý
Geografie 106 1, 1-11, 2001
942001
Vybrané teoreticko-metodologické aspekty a trendy geografického výzkumu periferních oblastí
T Havlíček, P Chromý, V Jančák, M Marada
Problémy periferních oblastí. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká …, 2005
882005
Venkov–žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku
P Chromý, V Jančák, M Marada, T Havlíček
Geografie 116 1, 23-45, 2011
85*2011
Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka
V Jančák, P Chromý, M Marada, T Havlíček, P Vondráčková
Geografie 115 2, 207-222, 2010
782010
Regional identity as a driver or a barrier in the process of regional development: A comparison of selected European experience
M Semian, P Chromý
Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography 68 (5), 263-270, 2014
682014
Kulturněgeografické aspekty rozvoje příhraničních periferií: analýza vybraných složek územní identity obyvatelstva Sušicka
P Chromý, J Skála
Geografie 115 2, 223-246, 2010
65*2010
Regional differentiation of selected conditions for the development of human and social capital in Czechia
V Jancak, T Havlicek, P Chromy, M Marada
Geografie 113 3, 269-284, 2008
602008
Innere und äußere Peripherie am Beispiel Tschechiens
T Havlíček, P Chromý, V Jančák, M Marada
Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 150, 299-316, 2008
602008
Historickogeografické aspekty vymezování pohraničí jako součást geografické analýzy
P Chromý
Geografie 105 1, 63-76, 2000
602000
Regional identity, contemporary and historical regions and the issue of relict borders–The case of Czechia
P Chromý, S Kučerová, Z Kučera
Region and Regionalism, 9-19, 2009
52*2009
Regional product labelling as part of the region formation process. The case of Czechia.
M Kašková, P Chromý
AUC Geographica 49 (2), 87-98, 2014
45*2014
Social Capital and Local Socio‐economic Development: The Case of Czech Peripheries
J Pileček, P Chromý, V Jančák
Tijdschrift voor economische en sociale geografie 104 5, 604-620, 2013
402013
Regionální vědomí a regionální identita v Česku: případová studie Českého ráje
P Chromý, M Semian, Z Kučera
Geografie 119 3, 259-277, 2014
36*2014
Akademický atlas českých dějin
E Semotanová, J Cajthaml, R Baron, Z Beran, I Bičík, K Bobková, Z Boháč, ...
Academia, 2014
352014
Historickogeografický pohled na české pohraničí
P Chromý
Jeřábek, M., Dokoupil, J., Havlíček, T. a kol.: České pohraničí–bariéra nebo …, 2004
352004
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20