Petr Adamus
Název
Citace
Citace
Rok
Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy
P Adamus
Opava: CEV, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, 2015
312015
Etnografie školy jako edukační realita současnosti
M Kaleja, E Zezulková, P Adamus, P Mühlpachr
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Centrum empirických …, 2015
22*2015
Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí
P Adamus
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014
202014
Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků
P Adamus, A Vančová, M Löfflerová
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017
16*2017
Strategie uplatňované v edukaci žáků s poruchami autistického spektra
P Adamus
Montanex, 2016
152016
Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
P Adamus, E Zezulková, M Kaleja, P Franiok
Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta 1, 172, 2016
11*2016
Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
P Adamus, P Franiok, M Kaleja, E Zezulková
10*2015
Perspektivy společného vzdělávání
M Hutyrová, V Růžičková, P Adamus, V Andreánska, M Bérešová, ...
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018
92018
Profesní příprava a možnost pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením
P Adamus
Inkluzivní dimenze primárního a sekundárního vzdělávání ve speciální …, 2014
82014
Ucelená rehabilitace u jedinců s více vadami
P ADAMUS
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2007
22007
Analýza přípravy dětí s PAS na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení (Rigorózní práce)
P ADAMUS
Brno: Masarykova univerzita, 2012
12012
Nerovné cesty k rovným příležitostem v terciárním vzdělávání
E Zezulková, P Adamus
Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických …, 2019
2019
MOŽNOSTI PODPORY OSOB S AUTISMEM V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
P Adamus
2019
INTERVENTIONS RELATED TO SOLVING PROBLEM BEHAVIOUR OF PUPILS IN PRIMARY SCHOOLS OF THE CZECH REPUBLIC
K Janků, P Adamus
INTED2019 Proceedings, 1640-1647, 2019
2019
ICT IN THE EDUCATION OF PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
P Adamus
Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives …, 2016
2016
PRIMÁRNÍ DIAGNOSTIKA ASPERGEROVA SYNDROMU V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU. PRIMARY DIAGNOSIS OF ASPERGER SYNDROME IN YOUNGER SCHOOL AGE.
P Adamus
Speciálněpedagogická diagnostika v inkluzivním vzdělávání, 60, 2016
2016
INTEGRACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY THE INTEGRATION OF PUPILS WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDER TO THE PRIMARY SCHOOL
P Adamus
Sapere Aude, 2015
2015
Žáci s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje
P Adamus
Masarykova univerzita, 2012
2012
Použití metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje
P Adamus
Masarykova univerzita, 2012
2012
Analýza přípravy dětí s poruchou autistického spektra na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení
P Adamus
Masarykova univerzita, 2011
2011
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20