Aleš Keprt
Aleš Keprt
Ústav informatiky a aplikované matematiky, Moravská vysoká škola Olomouc
Verified email at mvso.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Binary Factor Analysis with Help of Formal Concepts.
A Keprt, V Snásel
CLA 110, 90-101, 2004
362004
Using Blind Search and Formal Concepts for Binary Factor Analysis.
A Keprt
DATESO 98, 128-140, 2004
152004
Binary factor analysis with genetic algorithms
A Keprt, V Snášel
Soft Computing as Transdisciplinary Science and Technology, 1259-1268, 2005
142005
Approximate string matching by fuzzy automata
V Snášel, A Keprt, A Abraham, AE Hassanien
Man-Machine Interactions, 281-290, 2009
62009
Algorithms for Binary Factor Analysis
A Keprt
PhD thesis, 2006
42006
O jednom neuronovém přístupu k redukci dimenze
D Húsek, AA Frolov, H Řezanková, V Snášel, A Keprt
Znalosti, 2004
42004
Binární faktorová analýza a komprese obrazu pomocí neuronových sítí
A Keprt
Workshop WOFEX, Ostrava, 2003
42003
Comparison of Different Approaches to Factorization of Binary Variables
D Húsek, A Keprt, H Řezanková, AA Frolov, P Polyakov, V Snášel
proceedings of ITAT, 55-64, 2005
32005
Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications
A Keprt
Innovations in Bio-inspired Computing and Applications, 153-164, 2014
22014
Programový systém pro fuzzy aritmetiku s využitím přístupu α-řezů
A Keprt
EMI-Ekonomika-Management-Inovace, 2013
22013
Binary Factor Analysis
A Keprt
Terminology 1, 1, 2004
22004
Fuzzy analýza ukazatele výkonnosti zákaznické dimenze
M Pokorný, A Keprt, M Menšík
Scientific papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of …, 2013
12013
K problematice výuky programování v běžných vývojových nástrojích
A Keprt
Ve sborníku konference Objekty, 2010
12010
SYSTÉMOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C
A Keprt
Studijní text pro distanční vzdělávání, Univerzita Palackého v Olomouci, 2008
12008
Simple and fast computation of binomial coefficients
A Keprt
Wofex, 2006
12006
Nové prvky jazyka Visual C# 2.0 (2005)
A Keprt
Ve sborníku konference Objekty, 15-32, 2004
12004
Využití SIMD při implementaci neuronových sítí
A Keprt, M Zlý
ITAT 2004 Information Technologies-Applications and Theory, 201, 2004
12004
Binary Factor Analysis and Its Usage in Data Mining
A Keprt
Terminology 1, 1, 2004
12004
PCA a porovnávání zkompresovaných obrázků
A Keprt
Znalosti, 2004
12004
Binární faktorová analýza genetickým algoritmem
A Keprt, V Snášel
ITAT 2004 Information Technologies-Applications and Theory, 49, 0
1
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20