Ivana Rochovská (Krupová)
Ivana Rochovská (Krupová)
docent pedagogiky, Katolícka univerzita v Ružomberku
Žádná ověřená e-mailová adresa - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti rómskych žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia
I Rochovská
Chudoba v kontexte dneška – zdravotné, psychické, sociálno-právne …, 2010
14*2010
Vědci v mateřské škole
I Rochovská, D Krupová
Praha, Portál, 2015
122015
Využívanie bádateľských aktivít v materskej škole
I Rochovská
VERBUM - Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2011
122011
Formovanie prírodovednej gramotnosti študentov odboru predškolská a elementárna pedagogika
I Rochovská
VERBUM - Vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012
92012
The development of natural science literacy in pupils in the first stage of basic school using the method of managed discovery
I Krupová
9*
Umiejętności przyrodnicze a edukacja przyrodnicza w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej
I Rochovská, B Akimjaková
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012
72012
Využívanie prírodovedných experimentov na 1. stupni základných škôl v triedach s prevažným počtom rómskych žiakov
I Krupová
Naša škola, roč. XI 2008, 3-4, 2007
62007
Hráme sa atvoríme
D Krupová, I Rochovská
Aktivity pre deti vmaterskej škole svyužitím produktívnych metód. Bratislava …, 2016
52016
Prostriedky edukácie pri uplatňovaní tradičných ľudových remesiel v edukačnom procese na 1. stupni ZŠ
I Krupová, J Krížová
Pedagogické rozhľady, 1335-0404, 2009
52009
The Issue of Homeschooling in Poland, the Czech Republic and Slovakia from the Perspective of Parents of Homeschooled Children
P Mazur, I Rochovská, B Kľačková
The New Educational Review 58 (4), 54-71, 2019
42019
Umělci v mateřské škole: aktivity zaměřené na interpretaci výtvarného umění
I Rochovská, D Krupová, M Škultéty
Portál, 2016
42016
Rozvíjanie regionálneho povedomia žiakov 1. stupňa ZŠ so zameraním na využívanie tradičných ľudových remesiel
I Krupová
Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole II …, 2009
42009
Vybrané špecifiká regionálnej výchovy v okolí Banskej Bystrice
J Krížová, I Krupová
Banská Bystrica, 2007
42007
Theoretical Basis of Individual (Home) Education in Slovakia, the Czech Republic and Poland
I Rochovská, P Mazur
Pedagogika. sk. Slovak Journal for Educational Sciences 10 (4), 254-273, 2019
32019
Umělci v mateřské škole
I Rochovská, D Krupová
Praha : Portál, 2016
32016
The issue of age homogeneity in groups from the kindergarten teacher’s perspective
Z Huľová, I Rochovská, V Klein
The New Educational Review 53 (3), 203-215, 2018
22018
Visual Art in Nursery Schools
I Rochovská, D Krupová
Multidisciplinary Journal of School Education, 69-87, 2016
22016
Tradičné ľudové remeslá jako súčasť regionálnej výchovy v primárnom vzdelávaní
I ROCHOVSKÁ
Regionálna výchova Regionálna výchova ako súčasť školského vzdelávacieho …, 2013
22013
Žiacke interpretácie pojmov z fyzikálneho učiva prírodovedy na 1. stupni ZŠ
I Krupová
Matematika Informatika Fyzika, didaktický časopis učiteľov matematiky …, 2008
22008
Pesantren dan Budaya Kekerasan Potret Pendidikan di Banten
F Irfani
FIKRAH 6 (2), 2015
12015
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20