Sledovat
Vladimír Zelenka
Vladimír Zelenka
E-mailová adresa ověřena na: vse.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Goodwill: principy vykazování v podniku
V Zelenka
Ekopress, 2006
442006
Oceňování aktiv a dluhů v účetnictví
B Fireš, V Zelenka
Management Press, 1997
241997
Oceňování aktiv a dluhů v účetnictví. 2. rozšířené vydání
B FIREŠ, V Zelenka
Management Press, Praha, 1997
151997
Finanční účetnictví: obecné otázky
M Janhuba, M Míková, J Roubíčková, V Zelenka
CH Beck, 2016
72016
Ztráta centrální banky–účetní a ekonomický pohled na příkladě České národní banky
M Mandel, V Zelenka
Politická ekonomie 57 (6), 723-739, 2009
72009
Zelenková, M.(2013): Konsolidace účetních výkazů
V Zelenka
Principy a praktické aplikace, 2013
62013
Konsolidace účetních výkazů: principy a praktické aplikace
V Zelenka, M Zelenková, K OboĜe, J Osnice
Ekopress, 2013
52013
Konsolidace účetních výkazů
V Zelenka, M Zelenková
Principy a praktické aplikace. Praha, Ekopress, 2013
52013
Základy konsolidačních metod
V Zelenka, M Zelenková
Finanční řízení &amp, 2011
52011
From the Germanic to the soviet accounting system (history of Czechoslovak accounting after the World War Two)
V Zelenka, M Zelenková
European Financial and Accounting Journal 8 (1), 67-84, 2013
42013
Oceňování majetku a dluhů v účetnictví
B Fireš
Management Press, 1993
41993
Zveřejnění nekontrolních podílů v rozvaze
V Zelenka
Český finanční a účetní časopis 2011 (3), 125-129, 2011
32011
Typologie koncepcí konsolidovaných účetních výkazů
V Zelenka
Český finanční a účetní časopis 2012 (1), 52-63, 2012
22012
Typology of Concepts of Consolidated Financial Statements [Typologie koncepcí konsolidovaných účetních výkazů]
V Zelenka
Český finanční a účetní časopis 2012 (1), 52-63, 2012
22012
Disclosure of Non-controlling Interests in the Statement of Financial Situation [Zveřejnění nekontrolních podílů v rozvaze]
V Zelenka
Český finanční a účetní časopis 2011 (3), 125-129, 2011
22011
Nový fenomén vykazování podnikových kombinací–celkový goodwill
V Zelenka
Český finanční a účetní časopis 2008 (4), 37-43, 2008
22008
Full Goodwill-New Phenomenon in Business Combinations Reporting [Nový fenomén vykazování podnikových kombinací-celkový goodwill]
V Zelenka
Český finanční a účetní časopis 2008 (4), 37-43, 2008
22008
Příslušnost goodwillu k prvkům vnitřních struktur účetních jednotek
V Zelenka
Český finanční a účetní časopis 1 (1), 107-117, 2006
22006
Vymezení prvků účetních výkazů účetních jednotek veřejného sektoru
V Zelenka
Český finanční a účetní časopis 9 (3), 34-45, 2014
12014
From the Soviet to the French Accounting System (History of Czechoslovak Accounting before collapse of communist regime and then before division of Czechoslovakia)
V Zelenka, M Zelenková
European Financial and Accounting Journal 8 (2), 7-20, 2013
12013
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20