Zdenek Zabokrtsky
Zdenek Zabokrtsky
E-mailová adresa ověřena na: ufal.ms.mff.cuni.cz
Název
Citace
Citace
Rok
Prague dependency treebank 2.0
J Hajič, J Panevová, E Hajičová, P Sgall, P Pajas, J Štěpánek, J Havelka, ...
CD-ROM, Linguistic Data Consortium, LDC Catalog No.: LDC2006T01, Philadelphia 98, 2006
3732006
Towards a Slovene dependency treebank
S Džeroski, T Erjavec, N Ledinek, P Pajas, Z Žabokrtsky, A Žele
Proc. of the Fifth Intern. Conf. on Language Resources and Evaluation (LREC), 2006
125*2006
TectoMT: modular NLP framework
M Popel, Z Žabokrtský
International Conference on Natural Language Processing, 293-304, 2010
1142010
TectoMT: Highly modular MT system with tectogrammatics used as transfer layer
Z Žabokrtský, J Ptácek, P Pajas
Proceedings of the Third Workshop on Statistical Machine Translation, 167-170, 2008
1062008
Universal Dependencies 2.1
J Nivre, Ž Agić, L Ahrenberg, L Antonsen, MJ Aranzabe, M Asahara, ...
962017
Annotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank
M Mikulová, A Bémová, J Hajič, E Hajičová, J Havelka, V Kolářová, ...
annotation manual. Technical Report 30, 5-11, 2006
902006
Announcing Prague Czech-English Dependency Treebank 2.0.
J Hajic, E Hajicová, J Panevová, P Sgall, O Bojar, S Cinková, E Fucíková, ...
LREC, 3153-3160, 2012
882012
Valenční slovník českých sloves
M Lopatková, Z Žabokrtský, V Kettnerová
Univ. Karlova, Nakl. Karolinum, 2008
812008
Improving parsing accuracy by combining diverse dependency parsers
D Zeman, Z Žabokrtský
Proceedings of the Ninth International Workshop on Parsing Technology, 171-178, 2005
682005
HamleDT: Harmonized multi-language dependency treebank
D Zeman, O Dušek, D Mareček, M Popel, L Ramasamy, J Štěpánek, ...
Language Resources and Evaluation 48 (4), 601-637, 2014
672014
The joy of parallelism with CzEng 1.0
O Bojar, Z Žabokrtský, O Dušek, P Galuščáková, M Majliš, D Mareček, ...
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
662012
Hamledt: To parse or not to parse?
D Zeman, D Marecek, M Popel, L Ramasamy, J Stepánek, Z Zabokrtský, ...
LREC, 2735-2741, 2012
642012
Coordination structures in dependency treebanks
M Popel, D Mareček, J Štěpánek, D Zeman, Z Žabokrtský
Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational …, 2013
462013
Valency information in vallex 2.0
Z Žabokrtský, M Lopatková
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 87, 41-60, 2007
442007
Czech named entity corpus and SVM-based recognizer
J Kravalová, Z Žabokrtský
Proceedings of the 2009 Named Entities Workshop: Shared Task on …, 2009
412009
Nový encyklopedický slovník češtiny
P Karlík, M Nekula, J Pleskalová, J Bachmannová, J Balhar, A Bičan, ...
Nakladatelství Lidové noviny, 2016
392016
Prague Dependency Treebank 2.5–a revisited version of PDT 2.0
E Bejček, J Panevová, J Popelka, P Straňák, M Ševčíková, J Štěpánek, ...
Proceedings of COLING 2012, 231-246, 2012
392012
CzEng 0.9: Large parallel treebank with rich annotation
O Bojar, Z Žabokrtský
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 92, 63-84, 2009
392009
Valency lexicon of Czech verbs
Z Žabokrtský
Disertacní práce. Praha: MFF UK, 2005
382005
HamleDT 2.0: Thirty Dependency Treebanks Stanfordized.
R Rosa, J Masek, D Marecek, M Popel, D Zeman, Z Zabokrtský
LREC, 2334-2341, 2014
332014
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20