Zdenek Zabokrtsky
Title
Cited by
Cited by
Year
Prague dependency treebank 2.0
J Hajic, J Panevová, E Hajicová, P Sgall, P Pajas, J Štepánek, J Havelka, ...
CD-ROM, Linguistic Data Consortium, LDC Catalog No.: LDC2006T01, Philadelphia 98, 2006
4632006
Universal Dependencies 1.2
J Nivre, Ž Agić, MJ Aranzabe, M Asahara, A Atutxa, M Ballesteros, J Bauer, ...
Universal Dependencies Consortium, 2015
1992015
Announcing prague czech-english dependency treebank 2.0
J Hajic, E Hajicová, J Panevová, P Sgall, O Bojar, S Cinková, E Fucíková, ...
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
1412012
TectoMT: modular NLP framework
M Popel, Z Žabokrtský
International conference on natural language processing, 293-304, 2010
1352010
Towards a Slovene dependency treebank
S Džeroski, T Erjavec, N Ledinek, P Pajas, Z Žabokrtský, A Žele
Proceedings of the Fifth International Conference on Language Resources and …, 2006
1322006
Annotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank
M Mikulová, A Bémová, J Hajič, E Hajičová, J Havelka, V Kolářová, ...
annotation manual. Technical Report 30, 5-11, 2006
120*2006
TectoMT: Highly modular MT system with tectogrammatics used as transfer layer
Z Žabokrtský, J Ptácek, P Pajas
Proceedings of the Third Workshop on Statistical Machine Translation, 167-170, 2008
1152008
Valenční slovník českých sloves
M Lopatková, Z Žabokrtský, V Kettnerová
Univ. Karlova, Nakl. Karolinum, 2008
852008
HamleDT: Harmonized multi-language dependency treebank
D Zeman, O Dušek, D Mareček, M Popel, L Ramasamy, J Štěpánek, ...
Language Resources and Evaluation 48 (4), 601-637, 2014
802014
Hamledt: To parse or not to parse?
D Zeman, D Mareček, M Popel, L Ramasamy, J Štěpánek, Z Žabokrtský, ...
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
782012
The joy of parallelism with CzEng 1.0
O Bojar, Z Žabokrtský, O Dušek, P Galuščáková, M Majliš, D Mareček, ...
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
772012
Improving parsing accuracy by combining diverse dependency parsers
D Zeman, Z Žabokrtský
Proceedings of the Ninth International Workshop on Parsing Technology, 171-178, 2005
772005
Nový encyklopedický slovník češtiny
P Karlík, M Nekula, J Pleskalová, J Bachmannová, J Balhar, A Bičan, ...
Nakladatelství Lidové noviny, 2016
582016
Coordination structures in dependency treebanks
M Popel, D Mareček, J Štěpánek, D Zeman, Z Žabokrtský
Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational …, 2013
582013
Valency lexicon of Czech verbs
Z Zabokrtský
PhD thesis, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague, 2005
552005
Czech named entity corpus and SVM-based recognizer
J Kravalová, Z Žabokrtský
Proceedings of the 2009 Named Entities Workshop: Shared Task on …, 2009
522009
Prague Dependency Treebank 2.5–a revisited version of PDT 2.0
E Bejček, J Panevová, J Popelka, P Straňák, M Ševčíková, J Štěpánek, ...
Proceedings of COLING 2012, 231-246, 2012
512012
Named entities in Czech: annotating data and developing NE tagger
M Ševčíková, Z Žabokrtský, O Krůza
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 188-195, 2007
512007
Anotace na tektogramatické rovině Pražského závislostního korpusu
M Mikulová, A Bémová, J Hajič, E Hajičová, J Havelka, V Kolářová, ...
Anotátorská příručka, I, II, 2005
51*2005
Valenční slovník českých sloves-VALLEX
M Lopatková, V Kettnerová, E Bejček, A Vernerová, Z Žabokrtský
Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016
492016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20