Katarzyna Pstrowska
Katarzyna Pstrowska
Verified email at pwr.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Hydroprocessing of rapeseed pyrolysis bio-oil over NiMo/Al2O3 catalyst
K Pstrowska, J Walendziewski, R Łużny, M Stolarski
Catalysis Today 223, 54-65, 2014
182014
Technological aspects of sunflower biomass and brown coal co-firing
M Kułażyński, S Jabłoński, J Kaczmarczyk, Ł Świątek, K Pstrowska, ...
Journal of the Energy Institute 91 (5), 668-675, 2018
142018
The Properties and Activity of TiO2/beta‐SiC Nanocomposites in Organic Dyes Photodegradation
K Pstrowska, BM Szyja, H Czapor‐Irzabek, A Kiersnowski, ...
Photochemistry and photobiology 93 (2), 558-568, 2017
62017
Hydrorefining of oil from rapeseed cake pyrolysis over NiMo/Al2O3 catalyst
K Pstrowska, J Walendziewski, M Stolarski
Fuel processing technology 128, 191-198, 2014
62014
Lollipop supplements-nutrient-dense foods or sweets in disguise?
A Piekara, M Krzywonos, K Pstrowska
Journal of Food Composition and Analysis 88, 103436, 2020
32020
Problemy technologiczne występujące podczas realizacji procesu współspalania węgla brunatnego z biomasą
M Kułażyński, J Kaczmarczyk, Ł Świątek, K Pstrowska, S Jabłoński, ...
Logistyka 5, 277-282, 2015
22015
Propagation of Inoculum for Haematococcus pluvialis Microalgae Scale-Up Photobioreactor Cultivation System
D Borowiak, K Pstrowska, M Wiśniewski, M Grzebyk
Applied Sciences 10 (18), 6283, 2020
12020
Adsorption of phenols on activated carbons prepared using rapeseed meal
K Pstrowska, J Walendziewski, J Szary, R Luzny, L Swiatek
Przemysl Chemiczny 94 (5), 823-827, 2015
12015
Oleje przepracowane jako zagrożenie dla płazów
K Kolenda, Ł Świątek, J Szary, M Kaczmarski, K Pstrowska
Kosmos 64 (1), 165-172, 2015
12015
Wpływ składu katalizatora selektywnej redukcji tlenku azotu (II) na jego aktywność
Ł Świątek, M Kułażyński, K Pstrowska, R Łużny
Przemysł Chemiczny 93, 1346-1349, 2014
12014
Microplastic ingestion by tadpoles of pond-breeding amphibians—first results from Central Europe (SW Poland)
K Kolenda, N Kuśmierek, K Pstrowska
Environmental Science and Pollution Research 27 (26), 33380-33384, 2020
2020
Influence of sulfur addition on the rutilization process and TiO2 photo-oxidizing properties
K Pstrowska
Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості: матеріали IX …, 2018
2018
Hydrogenation of benzene on nickel catalysts supported on spherical carbon aerogel
R Łużny, K Pstrowska, M Stolarski
Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості: матеріали IX …, 2018
2018
Properties of the gasoline fraction obtained from the pyrolysis of tires
K Pstrowska, M Kułażyński, J Walendziewski
Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості: матеріали IX …, 2018
2018
Catalytic afterburning of volatile pollutants from biomass combustion
M Kułażyński, J Walendziewski, K Pstrowska, H Fałtynowicz, R Łużny, ...
Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості: матеріали IX …, 2018
2018
CHARACTERIZATION OF ACTIVATED BEECH WOOD CHAR–METHANE STORAGE APPLICATION
K Pstrowska, J Kaczmarczyk, H Czapor-Irzabek, M KUŁAŻYŃSKI
Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Chemia 63 (3), 21-39, 2018
2018
Katalityczna redukcja tlenków azotu ze spalin biomasowych kotłów małej mocy
M Kułażyński, Ł Świątek, K Pstrowska
Logistyka, 289-294, 2015
2015
Adsorpcja fenoli na węglach aktywnych otrzymanych ze śruty rzepakowej
K Pstrowska, J Walendziewski, J Szary, R Łużny
Przemysł Chemiczny 94 (5), 823-827, 2015
2015
Symulacja usuwania ditlenku węgla z biogazu
R Łużny, K Pstrowska, J Walendziewski
Przemysł Chemiczny 93 (9), 1648-1652, 2014
2014
Impact of catalyst composition on its activity in selective reduction of nitric (II) oxide
L Swiatek, M Kulazynski, K Pstrowska, R Luzny
Przemysl Chemiczny 93 (8), 1346-1349, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20