Sledovat
Viktor Květoň
Viktor Květoň
Associate Professor of Social Geography and Regional Development,Charles University, Fac. of Science
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz - Domovská stránka
Název
Citace
Citace
Rok
Regionální rozvoj a jeho management v České republice
Vysoká Škola Ekonomická, Naklad. Oeconomica, 2007
1112007
The dark side of regional industrial path development: towards a typology of trajectories of decline
J Blažek, V Květoň, S Baumgartinger-Seiringer, M Trippl
European Planning Studies, 2020
1022020
Transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe
K Spiekermann, M Wegener, V Kveton, M Marada, C Schürmann, ...
102*2015
Finanční prostředky fondů EU v programovacím období 2007-2013
A Chvojková, V Květoň
101*2007
Sustainable urban mobility: One definition, different stakeholders’ opinions
HB Foltýnová, E Vejchodská, K Rybová, V Květoň
Transportation research part D: Transport and environment 87, 102465, 2020
1002020
Jak úspěšně řídit obec a region: cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti
P Marek, F Podrapský, J Louda, V Květoň, J Brabec, M Pělucha, J Zajíček, ...
Grada Publishing, as, 2014
982014
The effect of public R&D subsidies on firms' competitiveness: Regional and sectoral specifics in emerging innovation systems
V Květoň, P Horák
Applied Geography 94, 119-129, 2018
882018
Doprava a geografická organizace společnosti v Česku
M Marada, V Květoň, P Vondráčková
Česká geografická společnost, 2010
862010
Smart specialisation in regions with less-developed research and innovation systems: A changing role for universities?
P Vallance, J Blažek, J Edwards, V Květoň
Environment and Planning C: Politics and Space 36 (2), 219-238, 2018
762018
Venkov na prahu 21. století: venkov a jeho rozvoj na přelomu milénia, územní dopady znalostní ekonomiky na venkov, souvislosti vztahů města a venkova v globalizované ekonomice
M Pělucha, P JAKOBE, J KOUŘILOVÁ, V KVĚTOŇ, P MAŘÍKOVÁ, ...
Alfa Nakladatelství, 2012
50*2012
Industrial specialization and economic performance: A case of Czech microregions
J Ženka, J Novotný, O Slach, V Květoň
Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography 69 (2), 67-79, 2015
492015
The role of EU rural development policy in the neo-productivist agricultural paradigm
M Pelucha, V Kveton
Regional Studies 51 (12), 1860-1870, 2017
472017
Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj
Oeconomica, 2010
432010
„Diferenciace nabídky dopravních příležitostí v českých obcích a sociogeografických mikroregionech.“
M Marada, V Květoň
Geografie–Sborník ČGS 115 (1), 21-43, 2010
422010
Using mixed method approach in measuring effects of training in firms: Case study of the European Social Fund support
M Pelucha, V Kveton, O Potluka
Evaluation and Program Planning 73, 146-155, 2019
372019
Towards an integrated framework of agency in regional development: the case of old industrial regions
J Blažek, V Květoň
Regional studies 57 (8), 1482-1497, 2023
342023
Contribution of Local Agenda 21 to practical implementation of sustainable development: The case of the Czech Republic
V Kveton, J Louda, J Slavik, M Pelucha
European Planning Studies 22 (3), 515-536, 2014
342014
Evolution of knowledge bases in European regions: searching for spatial regularities and links with innovation performance
V Květoň, V Kadlec
European Planning Studies 26 (7), 1366-1388, 2018
332018
Železniční doprava jako faktor regionálního rozvoje
M Marada, V Květoň, P Vondráčková
Národohospodářský obzor 4 (4), 51-59, 2006
302006
Barriers of social entrepreneurship development–a case study of the Czech Republic
M Pelucha, J Kourilova, V Kveton
Journal of Social Entrepreneurship 8 (2), 129-148, 2017
282017
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20