Viktor Květoň
Viktor Květoň
Charles University, Faculty of Science, Department of Social Geography and Regional Development
E-mailová adresa ověřena na: natur.cuni.cz - Domovská stránka
NázevCitaceRok
Transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe
K Spiekermann, M Wegener, V Kveton, M Marada, C Schürmann, ...
63*2015
Doprava a geografická organizace společnosti v Česku
M Marada, V Květoň, P Vondráčková
Česká geografická společnost, 2010
56*2010
TRACC, Transport accessibility at regional/local scale and patterns in Europe.
K Spiekermann, M Wegener, V Kvëton, M Marada, C Schürmann, ...
Version 21/02/2011 ESPON, European Union (http://www. espon. eu/export/sites …, 2011
522011
Finanční prostředky fondů EU v programovacím období 2007-2013
A Chvojková, V Květoň
49*2007
Jak úspěšně řídit obec a region: cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti
P Marek, F Podrapský, J Louda, V Květoň, J Brabec, M Pělucha, J Zajíček, ...
Grada Publishing, as, 2014
412014
„Diferenciace nabídky dopravních příležitostí v českých obcích a sociogeografických mikroregionech.“
M Marada, V Květoň
Geografie–Sborník ČGS 115 (1), 21-43, 2010
292010
Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj
R Wokoun, J Tvrdoň
Oeconomica, 2010
24*2010
Industrial specialization and economic performance: A case of Czech microregions
J Ženka, J Novotný, O Slach, V Květoň
Norsk Geografisk Tidsskrift-Norwegian Journal of Geography 69 (2), 67-79, 2015
212015
Contribution of Local Agenda 21 to practical implementation of sustainable development: the case of the Czech Republic
V Kveton, J Louda, J Slavik, M Pelucha
European Planning Studies 22 (3), 515-536, 2014
202014
Territorial dimensions of agro-environmental measures and LFA in rural development policy in the Czech Republic
M Pelucha, V Kveton, J Jilkova
Land use policy 34, 91-103, 2013
202013
Smart specialisation in regions with less-developed research and innovation systems: A changing role for universities?
P Vallance, J Blažek, J Edwards, V Květoň
Environment and Planning C: Politics and Space 36 (2), 219-238, 2018
182018
Venkov na prahu 21. století: venkov a jeho rozvoj na přelomu milénia, územní dopady znalostní ekonomiky na venkov, souvislosti vztahů města a venkova v globalizované ekonomice
M Pělucha, P JAKOBE, J KOUŘILOVÁ, V KVĚTOŇ, P MAŘÍKOVÁ, ...
Alfa Nakladatelství, 2012
17*2012
Železniční doprava jako faktor regionálního rozvoje
M Marada, V Květoň, P Vondráčková
Národohospodářský obzor 4 (4), 51-59, 2006
172006
Význam dopravní obslužnosti v rozvoji venkovských oblastí
M Marada, V Květoň
Sborník příspěvků z mezinárodní konference Venkov je náš svět. Provozně …, 2006
16*2006
The effect of public R&D subsidies on firms' competitiveness: Regional and sectoral specifics in emerging innovation systems
V Květoň, P Horák
Applied Geography 94, 119-129, 2018
132018
The anatomy of difference: comprehending the evolutionary dynamics of economic and spatial structure in the Austrian and Czech economies
J Novotný, J Blažek, V Květoň
European Planning Studies 24 (4), 788-808, 2016
132016
Hodnocení dopravních možností obyvatel: analýza okresů Česka a mikroregionální pohled
V Květoň
Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 2006
122006
Developments in the public transport serviceability of rural settlements with examples from various types of micro-regions
V Květoň, J Chmelík, P Vondráčková, M Marada
AUC Geographica, 51-63, 2012
112012
Evolution of knowledge bases in European regions: Searching for spatial regularities and links with innovation performance
V Květoň, V Kadlec
European Planning Studies 26 (7), 1366-1388, 2018
102018
The role of EU rural development policy in the neo-productivist agricultural paradigm
M Pelucha, V Kveton
Regional Studies 51 (12), 1860-1870, 2017
102017
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20