Vlach Pavel
Vlach Pavel
University of West Bohemia
Verified email at mybox.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
Fish assemblage structure, habitat and microhabitat preference of five fish species in a small stream
P Vlach, J Dusek, M Svátora, P Moravec
FOLIA ZOOLOGICA-PRAHA- 54 (4), 421, 2005
542005
The relationship between water quality and indigenous and alien crayfish distribution in the Czech Republic: patterns and conservation implications
J Svobodova, K Douda, M Štambergová, JŘ Picek, P Vlach, D Fischer
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 22 (6), 776-786, 2012
322012
Recent distribution, population densities and ecological requirements of the stone crayfish (Austropotamobius torrentium) in the Czech Republic
P Vlach, L Hulec, D Fischer
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 13, 2009
252009
Microhabitat preferences of the stone crayfish Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)
P Vlach, D Fischer, L Hulec
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 15, 2009
192009
Growth analysis of chub, Leuciscus cephalus (L.), and dace, Leuciscus leuciscus (L.), in the Úpoř stream using growth data of recaptured marked fish
P Vlach, J Dušek, M Švátora, P Moravec
Czech J Anim Sci 50 (7), 329-339, 2005
172005
Morphometry of the stone crayfish (Austropotamobius torrentium) in the Czech Republic: allometry and sexual dimorphism
P Vlach, L Valdmanová
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 16, 2015
112015
Crayfish plague in Czechia: Outbreaks from novel sources and testing for chronic infections
M Mojžišová, A Mrugała, E Kozubíková-Balcarová, P Vlach, J Svobodová, ...
Journal of invertebrate pathology 173, 107390, 2020
102020
Toxic and heavy metals as a cause of crayfish mass mortality from acidified headwater streams
J Svobodová, K Douda, D Fischer, N Lapšanská, P Vlach
Ecotoxicology 26 (2), 261-270, 2017
102017
Mitochondrial DNA provides evidence of a double origin for the stone crayfish Austropotamobius torrentium in the Elbe basin
A Petrusek, P Pešek, D Leština, P Martin, D Fischer, P Kozak, P Vlach
Limnologica 62, 77-83, 2017
102017
Legislativní ochrana raků v České republice a ostatních státech Evropy
J Svobodová, P Vlach, D Fischer
Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 52 (4), 1-5, 2010
102010
Stone crayfish in the Czech Republic: how does its population density depend on basic chemical and physical properties of water?
P Vlach, J Svobodová, D Fischer
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 05, 2012
92012
Nové poznatky o rozšíření raka kamenáče v Čechách
D Fischer, V Bádr, P Vlach, J Fischerová
Živa 52 (90), 2, 2004
92004
The food niche overlap of five fish species in the Úpoř brook (Central Bohemia)
P Vlach, M Švátora, J Dušek
Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 04, 2013
82013
The impact of the water quality on the crayfish population in the Czech Republic, comparison with legislation of the Czech Republic
J Svobodová, M Štambergová, P Vlach, J Picek, K Douda, M Beránková
Vodohospodárské technicko-ekonomické informace 50, 4-5, 2008
52008
Vliv jakosti vody na populace raků v České republice–porovnání s legislativou ČR
J Svobodová, M Štambergová, P Vlach, J Picek, K Douda, M Beránková
Vodní hospodářství 12, 1-5, 2008
32008
The occurrence of branchiobdellidans on stone crayfish (Austropotamobius torrentium) in the Czech Republic
P Vlach, L Šrámková, K Fialová, K Nováková
Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems, 39, 2017
22017
Periodické vysychání toků: další faktor negativně ovlivňující populace našich raků
J Svobodová, D Fischer, E Svobodová, P Vlach
Vodohospodářské technicko-ekonomické informace 58 (3), 34-38, 2016
12016
Biologie všedního dne
Z Chocholoušková, V Kaufnerová, P Vlach
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, 2013
12013
Ichtyofauna CHKO Křivoklátsko v letech 1993–2008
M Švátora, P Vlach, K Pivnička, J Dušek, T Daněk, P Moravec
1
Monitoring vydry říční (Lutra lutra L.) ve vybraných EVL a okrajových oblastech ČR v letech 2012–2015: Monitoring of the Eurasian Otter (Lutra lutra L.) in Selected Special …
M BRŮČKOVÁ, Z CHABADOVÁ, P VLACH
Příroda, 73-84, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20