Sledovat
Grzegorz Tarwacki
Grzegorz Tarwacki
E-mailová adresa ověřena na: ibles.waw.pl
Název
Citace
Citace
Rok
Impact of Common Mistletoe (Viscum album L.) on Scots Pine Forests—A Call for Action
H Szmidla, M Tkaczyk, R Plewa, G Tarwacki, Z Sierota
Forests 10 (10), 847, 2019
492019
Ecologically similar saproxylic beetles depend on diversified deadwood resources: From habitat requirements to management implications
T Jaworski, R Plewa, G Tarwacki, K Sućko, J Hilszczański, J Horák
Forest ecology and management 449, 117462, 2019
262019
Morphology, genetics and Wolbachia endosymbionts support distinctiveness of Monochamus sartor sartor and M. s. urussovii (Coleoptera: Cerambycidae)
R Plewa, K Sikora, J Gutowski, T Jaworski, G Tarwacki, M Tkaczyk, ...
Arthropod Systematics & Phylogeny 76, 123-135, 2018
202018
New data on the distribution, biology and ecology of the longhorn beetles from the area of South and East Kazakhstan (Coleoptera, Cerambycidae)
L Karpiński, WT Szczepański, M Walczak, J Hilszczański, L Kruszelnicki, ...
ZooKeys, 59, 2018
162018
Effect of sun-exposure of the horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) on the occurrence and number of parasitoids of the horse chestnut leafminer (Cameraria ohridella …
G Tarwacki, C Bystrowski, K Celmer-Warda
Folia Forestalia Polonica. Series A. Forestry 54 (1), 2012
142012
Flower chafer Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786)(Coleoptera: Scarabaeidae)–protected saproxylic species of oak stands in Poland
R Plewa, J Hilszczański, T Jaworski, G Tarwacki
Instytut Badawczy Leśnictwa, 2014
112014
New records of beetle species (Coleoptera) from the Polish part of Białowieża Forest with special emphasis on the genus Episernus CG Thomson, 1863 (Ptinidae) in Central Europe
R Plewa, T Jaworski, G Tarwacki, K Sućko, S Konwerski, R Królik, ...
Polish Journal of Entomology 89 (1), 26-42, 2020
82020
Pine forest condition in Poland 2015–2018
T Jabłoński, G Tarwacki, L Sukovata
Pine forests: current status, existing challenges and ways forward …, 2019
82019
Wplyw stanowiska kasztanowca [Aesculus hippocastanum L.] na wystepowanie i liczebnosc parazytoidow szrotowka kasztanowcowiaczka [Cameraria ohridella Deschka and Dimic] w …
C Bystrowski, K Celmer-Warda, G Tarwacki
Leśne Prace Badawcze 69 (1), 49-55, 2008
82008
Establishment and maintenance of power lines are important for insect diversity in Central Europe
R Plewa, T Jaworski, G Tarwacki, W Gil, J Horák
Zoological studies 59, 2020
72020
Beetles (Coleoptera) new for the fauna of the Białowieża Forest including a species new for Poland
R Plewa, T Jaworski, G Tarwacki, K Sućko, S Konwerski, R Królik, ...
Entomologica Fennica 30 (3), 114-125, 2019
62019
Kwietnica okazała Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786)(Coleoptera: Scarabaeidae)–chroniony gatunek saproksyliczny drzewostanów dębowych w Polsce
R Plewa, J Hilszczański, T Jaworski, G Tarwacki
Leśne Prace Badawcze 75 (3), 225-229, 2014
62014
Zroznicowanie gatunkow zgrupowan biegaczowatych [Carabidae] w monokulturach sosnowych po zastosowaniu ogniskowo-kompleksowej metody ochrony lasu
G Tarwacki
Leśne Prace Badawcze, 103-118, 2004
62004
The impact of Phlebiopsis gigantea treatment on bacterial and fungal communities inhabiting Norway spruce stumps
Z Sierota, M Wrzosek, K Sikora, A Biedunkiewicz, J Pawlowska, ...
Austrian Journal of Forest Science 133 (3), 203-222, 2016
52016
Określenie stref zagrożeń lasów Polski przez wybrane czynniki abiotyczne i biotyczne
T Jabłoński, G Tarwacki, S Ślusarski
Zagrożenie lasów zależne od stanu atmosfery. P. Lech, M. Kwiatkowski, T …, 2013
52013
Charakterystyka ekologiczno-wskaźnikowa zgrupowań biegaczowatych (Carabidae) w ogniskowo-kompleksowej metodzie ochrony lasu
G Tarwacki
sylwan 156 (09), 684-694, 2012
42012
Possibilities of protection of the horse-chestnut Aesculus hippocastanum L. against the horse chestnut leaf-miner Cameraria ohridella Deschka et Dimic
B Glowacka, S Lipinski, G Tarwacki
Lesne Prace Badawcze 70 (4), 317, 2009
42009
Możliwości ochrony kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum L. przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem Cameraria ohridella Deschka et Dimic
B Głowacka, S Lipiński, G Tarwacki
Leśne Prace Badawcze 70 (4), 317-328, 2009
42009
Effects of horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) site on horse chestnut leafminer (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) parazytoids appearance and number in Central Poland.
C Bystrowski, K Celmer-Warda, G Tarwacki
Leśne Prace Badawcze 69 (1), 49-55, 2008
42008
Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2002 roku: temat: BLP-212: opracowano na podstawie materiałów …
A Kolk, Z Sierota, M Małecka, T Stocka, IB Leśnictwa
IBL, 2002
42002
Systém momentálně nemůže danou operaci provést. Zkuste to znovu později.
Články 1–20